Grijs Kleurt de Stad

De partners in Beyond Now hebben ruime ervaring in projecten gericht op de actieve en minder actieve senior. Meer dan vijftien jaar geleden zijn we gestart met projecten in het kader van beleidsontwikkeling en projectontwikkeling gericht op en vanuit de doelgroep senioren. Waarom? Omdat we vraaggericht werken boeiend en leuk vinden en omdat de doelgroep een interessante is waarmee we graag werken.

Ook nu nog is seniorenhuisvesting een zeer actueel thema, gezien de voortgaande vergrijzing in ons land. Voor de komende vijftien jaar wordt een groei voorzien van 4,5 naar 6 miljoen 55-plussers: een groei met 30%. De senior van straks is bovendien een andere senior dan die van vandaag, met verderstrekkende wensen en verwachtingen vanuit een andere opvatting en moraal. Ondernemend ouder worden zal voor steeds meer senioren de norm zijn. Daarbij brengen de veranderingen in de zorg een nieuwe woonvraag met zich mee. Een en ander zal leiden tot een kwalitatief en kwantitatief tekort aan woningen en woonmilieus die aantrekkelijk zijn voor vitale senioren in vooral de derde en deels ook de vierde levensfase.

Gezien de demografische ontwikkelingen en (internationale) verhuispatronen zullen met name onze steden in toenemende mate voor de opgave staan om vitale senioren via maatwerk aantrekkelijke woon- en leefmilieus te bieden. De afgelopen jaren is een aantal concepten gepresenteerd dat oog heeft voor de veranderende wensen van senioren en zich richt op alternatieven waar het gaat om aanbod van woningen en woonmilieus. Enkele voorbeelden hiervan zijn de woonzorgzone, de levensloopbestendige wijk, Senior Smart Living of de luxe all inclusieve residence.

Turning Silver into Gold

Er zijn veel mogelijkheden om iets te kunnen betekenen op het vlak van de vergrijzing, er geld mee te kunnen verdienen of er een economie op te laten draaien. In elk geval moeten we goed kijken wordt naar de wensen van de mensen. Als iets de moeite waard is (kwaliteit) dan zal men er ook iets mee willen (investeren). Oudere consumenten veranderen ook van gedrag, net als jonge consumenten. Maar om deze oudere groep te winnen moet wel worden begrepen wat de senior van vandaag wil en zoekt. Als producent of als gemeente met oog voor de kansen uit de vergrijzing moet je er bovenop zitten om op het juiste moment de juiste producten aan te bieden en de senior te kunnen overtuigen.

Wilt u meer weten over onze aanpak? Neem dan contact met ons op.

Lees verder over onze projecten in Grijs Kleurt de Stad.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *