Wij werken aan enkele woon- en leefconcepten. Altijd vraaggericht, opgezet vanuit het gezichtspunt van de doelgroep, en met het oog op de manier waarop kopers en huurders hun eigen levens willen vormgeven.

See me, feel me, touch me, heal me – TOMMY
TOMMY is een innovatief gezondheids- en hospitalityconcept in een multi-use complex dat wonen combineert met gezondheid, beweging, ontmoeting, wellness, voeding en recycling, en vergroening. De nieuwbouw die we als nieuwe hartkamer in een wijk ontwikkelen is de architectonische vertaling hiervan. Een complex dat inspireert om te bewegen en faciliteert om heerlijk te leven. TOMMY is een van de winnaars in Groningen van de prijsvraag Who Cares.

Senior Smart Living
In Senior Smart Living staan de uitwerking van de kernwaarden verbinden, genieten en ontplooien in een comfortabele en inspirerende woonomgeving centraal. Senior Smart Living faciliteert actieve senioren met een uitdagende buurt en een toegesneden hospitality. ParkEntree in Schiedam is het eerste voorbeeld van een Senior Smart Living omgeving.

Quokka
Quokka Bungalow is ons concept voor een grondgebonden, gelijkvloerse en compacte bungalow met de ruimtebeleving van een villa. De doelgroep van Quokka Bungalow laat een ruime eengezinswoning / tweekapper / vrijstaande woning achter met teveel overbodige kamers nu de kinderen het huis uit zijn.

Het Dorpse Erf
Het Dorpse Erf combineert een landelijk gevoel met een dorpse verbondenheid in een kleine buurt met verschillende huizen rond een collectieve buitenruimte: het erf. Het Dorpse Erf speelt in op de wensen van mensen voor wie de kernwaarden echtheid, duurzaamheid, betrokkenheid en gezond leven van belang zijn.

Solivita
Waarom Solivita? Omdat we ervaren dat er in de snel veranderende samenleving behoefte is aan leefomgevingen die enerzijds activeren en stimuleren en anderzijds faciliteren om net wat meer mogelijk te maken. Met Solivita werken wij aan een woonomgeving waarin ontmoetingen centraal staan, mensen elkaar kunnen vertrouwen en iets voor elkaar over hebben. Naast wonen ligt de focus op anderhalve lijnszorg en een zorghotel-plus en andere maatschappelijke voorzieningen.

MakeItMine
MakeItMine stoelt op de drie pijlers creëren, vertrouwen en verbinden. Vanuit deze kernwaarden is de missie van Make It Mine: (1) Ruimte geven aan de inclusieve samenleving, (2) Echte keuze toegankelijk maken voor elke portemonnee EN (3) Eigenwaarde stimuleren door creativiteit.

Vitaal&Zo
Vitaal&Zo is dienstverlener op het vlak van hospitalitymanagement. Vitaal&Zo levert een hospitalitypakket met als doel de bewoners te faciliteren in hun eisen en wensen en om hun woonomgevingen mooi en levendig te houden. In ParkEntree biedt Vitaal&Zo het volgende pakket:

  • de exploitatie van gedeelde voorzieningen
  • de inzet van een hospitalitymanager
  • de conceptbewaking van ParkEntree
  •