Archeologie op onze Geworteld Wonen locatie

Tot een ieders verrassing werd tijdens de workshop van 25 april bekend gemaakt dat er op het perceel waar Byond Now met de toekomstige bewoners, Inbo en de gemeente Rijswijk werkt aan Geworteld W...

Waarom werken wij aan vraaggestuurd wonen?

Wij zijn ervan overtuigd dat als mensen prettig wonen dat twee prachtige effecten heeft. 1) De mensen zijn gelukkiger en actiever in de samenleving, en 2) de economie en de woningmarkt varen er wel bi...

Studiereis naar München – Innoverend ondernemen

De economische ontwikkelingen lijken op veel Nederlandse organisaties een haast verlammend effect te hebben. Bedrijven zien hun winsten kelderen en proberen dat te compenseren door fors in de kosten t...

Workshop 25 april

Afgelopen donderdag – uitgerekend op de Dag van de Stadslandbouw – stonden we tijdens de workshop van Geworteld Wonen even stil bij wat we bereikt hebben het afgelopen jaar. Maar vooral keken ...

Florida 2013

In april 2013 organiseerde Beyond Now een studiereis naar Detroit en Florida rond de thema’s marketing, ondernemerschap en lokale initiatieven. Hieronder zijn enkele beeldimpressies uit Florida ...

Detroit 2013

In april 2013 organiseerde Beyond Now een studiereis naar Detroit en Florida rond de thema’s marketing, ondernemerschap en lokale initiatieven. Hieronder zijn enkele beeldimpressies uit Detroit ...

Educatieve excursie

Dinsdag 19 maart was Geworteld Wonen op bezoek in de ecologische wijk Lanxmeer in Culemborg. Birgit Dulski en Gerwin Verschuur, beiden bewoner van Lanxmeer, lieten hun woonwijk zien en praatten ons bi...

Ruimte op de vrije sector huurmarkt

Woningcorporaties De Kombinatie, Seyster Veste en R.K. Woningbouwvereniging Zeist constateren dat de omvang van hun huidige doelgroep afneemt en het aantal mensen in Zeist met een middeninkomen of ho...

Seniorenstad Enquête 2013

De afgelopen maanden hebben we met een nieuw team van enthousiaste mensen gewerkt aan Seniorenstad, een nieuwe woonomgeving voor actieve senioren. De eerste contouren van Seniorenstad hebben we daarb...

Studiereis Leipzig, Dessau en Magdeburg

In de nieuwe werkelijkheid van vandaag is het van belang om je opnieuw te kunnen positioneren. Misschien lijkt dat nieuwe positioneren wel heel veel op het nu, maar wellicht ook ontdekken we heel ande...

Aan tafel bij een panelsessie

Succesvolle woningontwikkeling vandaag de dag gaat om de balans tussen efficiënte planontwikkeling en het realiseren van woningen en buurten die potentiële doelgroepen weten te raken. Een effectieve...

Eigenzinnige bomen in Enschede

Marktconsultatie Prins Bernhardpark …Met zestien mensen zitten we aan de keukentafel in Landgoedboerderij De Judithhoeve. Een knusse setting. Voor ons een flinke kop groentesoep, buiten de bomen...