(5) Woondomeinen

(Form follows emotion 5) Op reis in de Verenigde Staten, in het kader van de studiereizen die ik met regelmaat organiseer om te leren van de initiatie...
Read More

Florida 2013

In april 2013 organiseerde Beyond Now een studiereis naar Detroit en Florida rond de thema’s marketing, ondernemerschap en lokale initiatieven. ...
Read More

Florida

Ter inspiratie enkele foto’s uit Florida (Sun City Center, Miami, the Villages, Celebration, Bellalago, Hidden Lake, Homosassa) van eerdere stu...
Read More