Streven naar duurzame oplossingen

“Omdat ik een mooie wereld wil nalaten aan mijn kleinkinderen”, zegt Martin. “Omdat ik ze een wereld gun die minimaal net zo mooi is als ik die heb ervaren”. Begin jaren negent...

(8) Trends

(Form follows emotion 8) In de westerse wereld is ook op een wat lager schaalniveau een aantal ontwikkelingen of trends waar te nemen die naar verwachting de houding en gedragingen van mensen in de ko...

Amsterdam, Oostpoort

Ik wandel door de nieuwe Amsterdamse wijk Oostpoort met OCP (Ontwikkelings Combinatie Polderweggebied) projectdirecteur Fred Langeslag. Ruim tien jaar geleden werd hier de eerste stap gezet om het bes...

(4) Hobbywijken

(Form follows emotion 4) Hobbywijken, doelgroepwijken en andere woondomeinen Zo zijn er in de VS woondomeinen waar hobby’s als watersport, golf, vliegen, kunst en cultuur of wetenschap centraal staa...

(2) How does it feel?

(Form follows emotion 2) “How does it feel. How does it feel. To be on your own. With no direction home. Like a complete unknown. Like a Rolling Stone?” (Bob Dylan) Roerige tijden. De wereldeconom...

Orgware

In de vertaling van wensen en eisen van mensen naar een aantrekkelijk huis in een attractieve woonomgeving zijn onze instrumenten van groot belang. De toolbox die wij al enkele jaren met succes toepa...

(1) Feel like a millionaire

“You don’t have to be a millionaire, but you may feel like a millionaire”  (bewoonster van The Villages als antwoord op de vraag of je om in The Villages te wonen rijk moet zijn.) Nog niet zo l...

Het Balkon: Wonen, water, wellness en natuur

Hegeman Projectrealisatie heeft positie verworven in ontwikkellocatie Het Balkon in het Friese Balk, tot voor kort beoogd als locatie voor Palisium luxe wonen en zorg. Alex Sievers en Annelies van der...