(8) Trends

(Form follows emotion 8) In de westerse wereld is ook op een wat lager schaalniveau een aantal ontwikkelingen of trends waar te nemen die naar verwach...
Read More

Amsterdam, Oostpoort

Ik wandel door de nieuwe Amsterdamse wijk Oostpoort met OCP (Ontwikkelings Combinatie Polderweggebied) projectdirecteur Fred Langeslag. Ruim tien jaar...
Read More

(4) Hobbywijken

(Form follows emotion 4) Hobbywijken, doelgroepwijken en andere woondomeinen Zo zijn er in de VS woondomeinen waar hobby’s als watersport, golf, vli...
Read More

(2) How does it feel?

(Form follows emotion 2) “How does it feel. How does it feel. To be on your own. With no direction home. Like a complete unknown. Like a Rolling Sto...
Read More

Orgware

In de vertaling van wensen en eisen van mensen naar een aantrekkelijk huis in een attractieve woonomgeving zijn onze instrumenten van groot belang. D...
Read More

(1) Feel like a millionaire

“You don’t have to be a millionaire, but you may feel like a millionaire”  (bewoonster van The Villages als antwoord op de vraag of je om in Th...
Read More