Handen uit de mouwen met KLUSHUUR

Huurders die hun sociale huurwoning helemaal naar eigen smaak opknappen in ruil voor huurkorting. Dat is het concept van klushuur. Platform31 initieerde een pilot waarin elf corporaties experimenteerd...

Naar een circulaire woningvoorraad

De circulaire economie wint terrein. In steeds meer sectoren wordt de overstap gemaakt naar nieuwe verdienmodellen waarin duurzaam materiaalgebruik en klimaatneutrale productieprocessen centraal staan...

Nieuwe kansen op de huurwoningenmarkt!

Per 1 juli treedt de wet Doorstroming Huurmarkt in werking. Daarmee zijn vanaf volgende maand nieuwe vormen van tijdelijke verhuur van woningen mogelijk. De nieuwe huurcontracten moeten bijdragen aa...

Samenwerken aan financiële dienstverlening

In het kader van het landelijke project Integrale Aanpak organiseert Platform31 samen met de VNG en de werkgroep Armoede van het G32-Stedennetwerk op woensdag 23 september 2015 de themabijeenkomst: De...

Samenwerking met Platform31

Stedelijke regio’s worden steeds belangrijker als ankerpunten van de mondiale economie. De regionale bevolkings- en huishoudensprognose van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het CBS (Cent...