Streven naar duurzame oplossingen

“Omdat ik een mooie wereld wil nalaten aan mijn kleinkinderen”, zegt Martin. “Omdat ik ze een wereld gun die minimaal net zo mooi is als ik die heb ervaren”. Begin jaren negent...

Grijs Kleurt de Stad

De partners in Beyond Now hebben ruime ervaring in projecten gericht op de actieve en minder actieve senior. Meer dan vijftien jaar geleden zijn we gestart met projecten in het kader van beleidsontwik...

(8) Trends

(Form follows emotion 8) In de westerse wereld is ook op een wat lager schaalniveau een aantal ontwikkelingen of trends waar te nemen die naar verwachting de houding en gedragingen van mensen in de ko...

Trendseminars

Gedurende de kwakkelende afgelopen jaren op de vastgoedmarkt is er behoorlijk gerammeld aan bestaande structuren en werkwijzen. Doorsnee woonproducten vinden niet meer vanzelfsprekend afzet, de woonco...

Actualisatie Binnenstadsplan Rotterdam

Rotterdam maakt een update van ‘Binnenstad als City Lounge’, het binnenstadsplan voor de periode 2008-2020. De afgelopen jaren is er immers veel veranderd in ons land en zijn nieuwe trends opgepop...

(3) Thuis

(Form follows emotion 3) Direction Home Een woondomein is in de benadering van deze ‘form follows emotion’ blog een omgeving waar min of meer gelijkgestemde mensen thuis zijn en zich thuis...

(1) Feel like a millionaire

“You don’t have to be a millionaire, but you may feel like a millionaire”  (bewoonster van The Villages als antwoord op de vraag of je om in The Villages te wonen rijk moet zijn.) Nog niet zo l...

Marktadvies en Vraaggestuurd Ontwikkelen

Onze vraaggestuurde houding Wij zijn ervan overtuigd dat als mensen prettig wonen dat twee prachtige effecten heeft. 1) De mensen zijn gelukkiger en actiever in de samenleving, en 2) de economie en de...