In gesprek met…

Om woonconcepten te maken die verrassen en mensen raken, vinden wij het van belang om de wensen, afwegingen en vooral latente behoeften van de woonconsument te kennen. Daarom zijn wij geregeld in gesprek met mensen. Via workshops en panelsessies, maar ook door regelmatig een-op-een gesprekken te voeren. In die gesprekken achterhalen we wat Lees verder…

Door Annelies van der Nagel, geleden

Niet zo’n smal balkon waar je jezelf overheen moet manoeuvreren…

Het Centrumplan Vlijmen is een ontwikkeling van Heijmans en de gemeente Heusden. Beyond Now draagt zorg voor de begeleiding van een drietal woonateliers met potentiële klanten. Hieronder een beknopte impressie van de eerste avond: de kennismaking met de plannen en met elkaar. VLIJMEN – 26 juni 2013. Met zo’n 25 geïnteresseerden in het Lees verder…

Door Annelies van der Nagel, geleden

Klankbordgroep Wonen Katwijk

Vorig jaar hebben wij de gemeente Katwijk geholpen in het opstellen van de Woonvisie en in het bijzonder de hoofdstukken gewijd aan de meest kansrijke woningprojecten bezien vanuit de markt. Onze opgave toen was te prioriteren op basis van kansen in de markt. Waar heeft de woonconsument behoefte aan? Immers, Lees verder…

Door Alex Sievers, geleden