Samenwerken aan verleidende huizen en buurten

“Wat trok u over de streep bij dit huis?” vraag ik in een willekeurig interview over woonwensen. “Ik was he-le-maal weg van die raampjes tussen de woonkamer en de keuken. Toen ik voor het eerst ...

In gesprek met…

Om woonconcepten te maken die verrassen en mensen raken, vinden wij het van belang om de wensen, afwegingen en vooral latente behoeften van de woonconsument te kennen. Daarom zijn wij geregeld in ges...

Expertmeeting Senior Smart Living

Senior Smart Living – een nieuw leefconcept in tijden van vergrijzing en participatie Expertmeeting 29 november van 9.30 – 12.00 in Woudenberg Beyond Now, Blauwhoed en Inbo werken samen aan he...

Workshops en panelsessies

Hoe kunnen we verleidende en afzetbare woningen ontwikkelen tegen beperkte plankosten? Anders gesteld: hoe kan een hoofdzakelijk rationeel ontwikkelproces optimaal aansluiten bij het afwegingsproces v...

Klankbordgroep Wonen Katwijk

Vorig jaar hebben wij de gemeente Katwijk geholpen in het opstellen van de Woonvisie en in het bijzonder de hoofdstukken gewijd aan de meest kansrijke woningprojecten bezien vanuit de markt. Onze opga...

Ondernemend en bewust buitenleven

Heijmans Vastgoed heeft gronden in eigendom binnen het plangebied Hooghkamer te Voorhout. In de aankomende jaren moeten hier enkele honderden woningen gebouwd worden. De eerste ontwikkelfase is inmidd...