In gesprek met…

Om woonconcepten te maken die verrassen en mensen raken, vinden wij het van belang om de wensen, afwegingen en vooral latente behoeften van de wooncon...
Read More

Workshops en panelsessies

Hoe kunnen we verleidende en afzetbare woningen ontwikkelen tegen beperkte plankosten? Anders gesteld: hoe kan een hoofdzakelijk rationeel ontwikkelpr...
Read More

Klankbordgroep Wonen Katwijk

Vorig jaar hebben wij de gemeente Katwijk geholpen in het opstellen van de Woonvisie en in het bijzonder de hoofdstukken gewijd aan de meest kansrijke...
Read More