(8) Trends

(Form follows emotion 8) In de westerse wereld is ook op een wat lager schaalniveau een aantal ontwikkelingen of trends waar te nemen die naar verwach...
Read More

(5) Woondomeinen

(Form follows emotion 5) Op reis in de Verenigde Staten, in het kader van de studiereizen die ik met regelmaat organiseer om te leren van de initiatie...
Read More

(4) Hobbywijken

(Form follows emotion 4) Hobbywijken, doelgroepwijken en andere woondomeinen Zo zijn er in de VS woondomeinen waar hobby’s als watersport, golf, vli...
Read More

(3) Thuis

(Form follows emotion 3) Direction Home Een woondomein is in de benadering van deze ‘form follows emotion’ blog een omgeving waar min of m...
Read More

Klankbordgroep Wonen Katwijk

Vorig jaar hebben wij de gemeente Katwijk geholpen in het opstellen van de Woonvisie en in het bijzonder de hoofdstukken gewijd aan de meest kansrijke...
Read More

(1) Feel like a millionaire

“You don’t have to be a millionaire, but you may feel like a millionaire”  (bewoonster van The Villages als antwoord op de vraag of je om in Th...
Read More