(8) Trends

(Form follows emotion 8) In de westerse wereld is ook op een wat lager schaalniveau een aantal ontwikkelingen of trends waar te nemen die naar verwachting de houding en gedragingen van mensen in de ko...

(5) Woondomeinen

(Form follows emotion 5) Op reis in de Verenigde Staten, in het kader van de studiereizen die ik met regelmaat organiseer om te leren van de initiatieven aldaar rond wonen en woonvormen. Zo’n 40 ver...

(4) Hobbywijken

(Form follows emotion 4) Hobbywijken, doelgroepwijken en andere woondomeinen Zo zijn er in de VS woondomeinen waar hobby’s als watersport, golf, vliegen, kunst en cultuur of wetenschap centraal staa...

(3) Thuis

(Form follows emotion 3) Direction Home Een woondomein is in de benadering van deze ‘form follows emotion’ blog een omgeving waar min of meer gelijkgestemde mensen thuis zijn en zich thuis...

Klankbordgroep Wonen Katwijk

Vorig jaar hebben wij de gemeente Katwijk geholpen in het opstellen van de Woonvisie en in het bijzonder de hoofdstukken gewijd aan de meest kansrijke woningprojecten bezien vanuit de markt. Onze opga...

(1) Feel like a millionaire

“You don’t have to be a millionaire, but you may feel like a millionaire”  (bewoonster van The Villages als antwoord op de vraag of je om in The Villages te wonen rijk moet zijn.) Nog niet zo l...