See Beyond Now 

nieuwsbrief 5 - maart 2015

Beste lezer,

Werken aan de kwaliteit van onze samenleving met woningen en woonomgevingen die mensen raken. Dat doen we vol overtuiging en in co-creatie. Bijvoorbeeld in Schiedam alwaar de gemeente met het team van Senior Smart Living de grondreservering heeft ondertekend. Of in Geworteld Wonen waar we met de bewoners de stap hebben kunnen maken van droom naar werkelijkheidIn deze nieuwsbrief leest u meer over deze en andere projecten.

Beyond Now, Alex Sievers en Annelies van der Nagel, wenst u veel leesplezier!

---
ParkEntree, by Senior Smart Living

ParkEntree, by Senior Smart Living

Naast het Beatrixpark in Schiedam komt de eerste Senior Smart Living-woonbuurt. Op 11 maart ondertekenden de gemeente Schiedam en Blauwhoed de grondreserveringsovereenkomst in de ontwikkeling van de buurt met de naam ParkEntree. Blauwhoed, Beyond Now, Syntrus Achmea Real Estate & Finance en Inbo ontwikkelen ParkEntree in nauw overleg met geïnteresseerden. Kijk ook op www.parkentree.nl. Wonen, werken en recreëren met leeftijdsgenoten …

Lees verder

---
Conceptontwikkeling en marktbenadering Oosterwold

Conceptontwikkeling en marktbenadering Oosterwold

Oosterwold, “Freeland”. Waar de gemeente Almere met Homeruskwartier, Noorderplassen-West, Overgooi en Nobelhorst al een duidelijk terugtrekkende beweging maakt in de gebiedsontwikkeling, gaat zij in Oosterwold nog een stapje verder. “Voor Oosterwold geldt de onzekerheid van de toekomst als uitgangspunt. Oosterwold koestert het onverwachte en biedt principieel ruimte aan de wensen en de creativiteit van burgers en andere initiatiefnemers. Vooraf wordt …

Lees verder

---
Woonlastenfonds

Woonlastenfonds

Voor de gemeente Katwijk ontwikkelt Beyond Now het Woonlastenfonds. Dit in samenwerking met woningcorporatie Dunavie en de Stichting Huurdersbelangen Duinstreek. De doelstelling van het fonds is om mensen die door bijzondere omstandigheden (zoals door ontslag, scheiding of arbeidsongeschiktheid) tijdelijk te maken krijgen met een sterke achteruitgang in inkomen en daardoor onder de armoedegrens geraken, gedurende een afgebakende periode bij …

Lees verder

---
Expeditie Begonia

Expeditie Begonia

Namens Beyond Now is Alex Sievers actief tijdens het congres Expeditie Begonia dat door Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen Zorg georganiseerd wordt op 24 maart. Alex verzorgt twee verschillende sessies in het middagprogramma: Senior Smart Living en Attifa. Hieronder de aankondigingen voor beide sessies. Meer info over het congres is hier te vinden. Senior Smart Living: inspiratie uit Amerika voor Nederlandse buurt …

Lees verder

---
Woonwensen ook waarmaken in het woningontwerp

Woonwensen ook waarmaken in het woningontwerp

Geworteld Wonen is een woonconcept dat Beyond Now samen met Inbo ontwikkelt in RijswijkBuiten. In de opzet onderscheidt Geworteld Wonen zich door de collectieve moestuin en de focus op groen, gezond en duurzaam. Dat betekent een continu schakelen tussen de individu en het collectief. Het is mooi om te zien dat we in Geworteld Wonen de verschillende wensen van de kopers ook …

Lees verder

---

Beyond Now, www.beyondnow.nl

06 50685175, alex@beyondnow.nl / 06 53793698, annelies@beyondnow.nl

---

Heeft u deze nieuwsbrief ongewenst ontvangen? Dan onze excuses. Uitschrijven kan hieronder.