See Beyond Now 

nieuwsbrief 6 - juni 2015

Beste lezer,

Ratio en emotie. Die twee aspecten combineren wij in graag ons werk. Zowel procesmatig als inhoudelijk. Juist het samenspel van praktische elementen en gevoel leidt ertoe dat woonconsumenten die nieuwe stap in hun wooncarrière gaan maken. Dat is goed voor de doorstroming op de woningmarkt én mensen wonen er gelukkig bij. Deze combinatie van ratio en emotie is bijvoorbeeld te zien in het Woonlastenfonds dat wij voor de gemeente Katwijk hebben ontwikkeld, in Geworteld Wonen, in Woont-u-mee en in Senior Smart Living. Onze inspiratie hiervoor komt deels uit Noord-Amerika. We nemen u in november graag mee op onze jaarlijkse studiereis om u ook te laten ervaren hoe een goede toepassing van ratio en emotie kan leiden tot succesvolle buurten met slimme marketing- en beheerstrategieën. In deze nieuwsbrief leest u meer over onze projecten.

Beyond Now, Alex Sievers en Annelies van der Nagel, wenst u veel leesplezier!

---
...Woont u even mee?

...Woont u even mee?

Bij een veranderende woningmarkt horen nieuwe aanpakken. Aan de Bijdorplaan in Zoetermeer is ruimte voor nieuwe woningen. Wat voor woningen er precies komen, dat ligt nog open. Projectontwikkelaar Synchroon wil de marktkansen en ontwikkelmogelijkheden op deze plek op interactieve wijze achterhalen, ofwel in nauwe betrokkenheid met de potentiële doelgroep. Beyond Now helpt …

Lees verder

---
Studiereis Marketing & Management

Studiereis Marketing & Management

Van 1/7 november 2015 organiseert Beyond Now haar jaarlijkse studiereis naar Noord Amerika. Ditmaal naar Vancouver (Canada) en Phoenix (Arizona). Nu er in de wereld van vastgoed- en woonontwikkeling sprake is van nieuw elan is het van belang het blikveld te openen en de juiste inspiratie te vinden voor onze ambities en …

Lees verder

---
Pilot ‘Woonlastenfonds’ biedt maatwerk bij inkomensdaling

Pilot ‘Woonlastenfonds’ biedt maatwerk bij inkomensdaling

Voor de gemeente Katwijk heeft Beyond Now het Woonlastenfonds opgesteld. Een en ander in nauwe samenwerking met woningcorporatie Dunavie en de Stichting Huurdersbelangen Duinstreek. Het fonds heeft als doel om mensen die onverwacht te maken krijgen met een sterke inkomensdaling te helpen, en …

Lees verder

---

Twee locaties voor Senior Smart Living

Co-creatie ParkEntree Schiedam

Na de grondreserveringsovereenkomst in maart heeft het team van ParkEntree (naast Beyond Now zijn dat Blauwhoed, Syntrus Achmea en inbo) twee goedbezochte werksessies georganiseerd. Op 24 juni staat al weer de derde gepland waarop we het voorlopig ontwerp delen met de geïnteresseerde bewoners die met ons hebben meegedacht. Dit voorlopig ontwerp is een combinatie van programmatische, ruimtelijke en financiële keuzes. Ook onderdeel hiervan is het pakket aan voorzieningen dat het clubhuis in ParkEntree moet gaan bieden en onze invulling van de term "smart".

Dronten

Senior Smart Living oriënteert zich op een ontwikkeling in Dronten. Op een mooie locatie aan de rand van Dronten, en niet ver van het stadshart is een tweede ontwikkeling van het concept van Senior Smart Living mogelijk. Midden in de natuur, veel groen om te fietsen en wandelen; het water van Ketelmeer en Drontermeer nabij; de voorzieningen in het stadshart; het nieuwe treinstation aan de lijn Amsterdam-Zwolle; veel mogelijkheden om te golfen; de historische steden Elburg en Kampen om de hoek, en meer. Een prachtige landelijke plek, denken wij.

---
Samenwerking met Platform31

Samenwerking met Platform31

Stedelijke regio’s worden steeds belangrijker als ankerpunten van de mondiale economie. De regionale bevolkings- en huishoudensprognose van het PBL en het CBS voorspelt dat bijna driekwart van de Nederlandse bevolkingsgroei tot en met 2025 plaatsvindt in de 27 grote gemeenten. Daaraan gekoppeld wordt voor de plattelandsregio’s …

Lees verder

---
Fase 3 Geworteld Wonen van start

Fase 3 Geworteld Wonen van start

Het gaat goed met ons project Geworteld Wonen in RijswijkBuiten. Enkele weken geleden is de laatste van 17 woningen in de eerste fase verkocht en nu ook is de tweede fase al goed op streek. Dat heeft ons doen besluiten fase 3, Het Hoofdhuis, ook in aanbod te brengen. In fase 3 staat, anders dan in de twee eerdere fases, een appartementencomplex op …

Lees verder

---

Woningmarktonderzoek

U zoekt inzicht in vraag, aanbod, doelgroepen en marktruimte voor nieuwe woningen en woonproducten (kwantitatief en kwalitatief)? Beyond Now biedt een aantal varianten van marktstudies als standaard product aan, uiteenlopend van marktinzicht op hoofdlijnen tot uitgebreid woningmarktadvies, al dan niet gekoppeld aan de ontwikkeling van een woonconcept. Ook maken wij graag een voorstel op maat voor u.

Lees verder

---

Beyond Now, www.beyondnow.nl

06 50685175, alex@beyondnow.nl / 06 53793698, annelies@beyondnow.nl

---

Heeft u deze nieuwsbrief ongewenst ontvangen? Dan onze excuses. Uitschrijven kan hieronder.