Nieuwsbrief Helmond Oost

In de nieuwsbrief Helmond Oost een kort bericht over de wijkgesprekken die Beyond Now samen met CB5, Woonpartners en gemeente Helmond organiseert als opmaat naar een nieuw toekomstperspectief voor de wijk. In dit proces is Beyond Now de omgevingsmanager om, in een uitgebreid participatietraject, inzicht te krijgen in de maatschappelijke Lees meer…

Gebiedsvisie Helmond Oost

Woonpartners en de gemeente Helmond staan samen met voor een grote uitdaging in Helmond Oost. De, deels verouderde, woningen moeten worden aangepakt. Bovendien heeft de gemeente de ambitie om meer woningen in Helmond-Oost te bouwen.  De ruimtelijke gebiedsvisie die gemeente Helmond en Woonpartners samen aan het maken zijn, laat zien wat Lees meer…