Trivire heeft een ontwikkellocatie in Volgerlanden beschikbaar, wil graag experimenteren met nieuwe woonvormen voor senioren, en wil dat ook graag doen samen met de beoogde doelgroep. Ook de gemeente Hendrik Ido Ambacht ondersteunt het ontwikkelen van nieuwe kleinschalige woonvormen tussen thuis en een zorgcomplex. Mooi om te zien daarbij is dat een eerste oproep via de nieuwsbrief van Trivire (die naar hun huurders wordt gestuurd) al heel veel positieve respons opleverde van geïnteresseerden.

Proces

Trivire heeft Beyond Now gevraagd om het proces te begeleiden om tot deze nieuwe woonvorm te komen. Kokon is architect van het te ontwikkelen complex. Een aantal zaken ligt al vast bij de start van het traject, zoals het gegeven dat het complex een gestapeld complex zal worden, en dat de bouwvorm een U zal zijn of iets wat daar op lijkt.

Tegelijk is er nog een groot aantal onderwerpen die we met geïnteresseerden – de potentiële bewoners – willen bespreken, zoals de meest aantrekkelijke woningplattegronden, de sfeer en inrichting van gemeenschappelijke ruimten (binnen en buiten), wie wat kan of wil doen in de gemeenschappelijke ruimten, mobiliteit en uiteraard de kosten van een en ander.

Werksessies

We geven het traject vorm aan de hand van meerdere werksessies met de doelgroep. In dit proces gaan we in op elk van de invalshoeken hardware (metrages, maatvoering, financiën e.d.), software (beleving, sfeer, context, verhaal e.d.) en orgware (beheer, organisatie, eigenaarschap e.d.). 

Kernwaarden

Belangrijk in de woonvorm is wat de toekomstige bewoners echt belangrijk vinden in wonen en leven. Het achterhalen van hun kernwaarden is dan ook de eerste stap tijdens de eerste werksessie. En dat geeft het volgende resultaat:

  • Betrokkenheid. Zeker in een woonvorm waarbij gezamenlijkheid van belang is, is betrokkenheid een groot goed. Daarbij gaat het om omzien naar elkaar, en eigenlijk dat we dat doen zonder dat dat verplicht is. Het komt uit jezelf.
  • Samenwerking. We maken er samen iets moois van, en dat doen we onder meer door opbouwende kritiek te geven. Vooruit kijkend. Plezierig.
  • Ruimte. Waarbij het primair gaat om fysieke ruimte, zoals je eigen leefruimte, het oppervlak van een ontmoetingsruimte of de tuin.
  • Respect. Respect voor iedereen, ook al heeft die ander net niet dezelfde mening, gedragingen etc als jij zelf.
Fijn wonen

De eerste werksessie heeft inmiddels plaatsgevonden, en de volgende staan op het programma. Met elkaar zullen we de kernwaarden verder uitwerken naar hoe we met elkaar gaan wonen, wat we delen en wat niet en uiteraard hoe we een zo fijn mogelijk woongebouw kunnen realiseren.


Alex Sievers

Alex is al meer dan 25 jaar actief in de woningmarkt en woonbeleid. Zijn passie ligt in projecten waar elementen als gezondheid en gastvrijheid een belangrijke rol spelen. "Met attractieve en verrassende woonconcepten dragen we graag bij aan een (sociaal) duurzame samenleving".

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.