538-08b

See Beyond Now 13

augustus 2019
Beste lezer

Vernieuwende concepten in het werkveld wonen, welzijn en zorg krijgen de laatste tijd veel aandacht. Zo is er onlangs een stimuleringsregeling wonen en zorg gelanceerd, gaven Actiz en Aedes er in de verschillende Expedities Begonia een platform aan, heeft Platform31 het afgelopen jaar nieuwe leefconcepten in beeld gebracht, zijn er meerdere congressen rond dit thema georganiseerd en werken de ministeries van VWS en BZK op dit moment aan een inventariserende studie naar geclusterde woonvormen voor ouderen.

Al jarenlang laat Beyond Now zich inspireren door wat er op dat vlak in het buitenland gebeurt en delen we deze kennis in de verschillende studiereizen die we organiseren. Recent waren we met een enthousiaste groep in Japan en eerder in Scandinavië en Duitsland. Vaak bezoeken we de VS om te zien hoe men daar omgaat met de vergrijzing, of beter gezegd welke stappen ontwikkelende en beherende partijen nemen gericht op de seniorenmarkt. En hoe de senior zelf een grote rol speelt in dit land waar de overheden in deze discipline niet op de voorgrond treden. Wij vinden de VS interessant als inspiratiebron omdat dingen hier net wat uitgesprokener zijn en nog meer dan in ons land gericht zijn op de behoeften in de samenleving en kansen die marktpartijen signaleren. Het gaat ons er in deze ook niet om om voorbeelden 1 op 1 over te nemen, maar vooral om er met elkaar van te leren.

Ga je mee in maart 2020? Hieronder, en via de links is alle informatie te vinden over onze studiereis in maart 2020 naar de VS.

Alex Sievers & Annelies van der Nagel

Studiereis naar de VS

Actieve senioren, wonen, welzijn en zorg: Seattle en Phoenix

Van 22 tot en met 28 maart 2020 organiseert Beyond Now een studiereis naar de Verenigde Staten: Seattle (Washington State) en Phoenix (Arizona). We bezoeken verschillende attractieve woonmilieus voor senioren. Dat doen we met het oog op de behoefte in ons land aan een diversiteit aan woonconcepten die inspelen op de grote vraag …
Meer lezen
img30064a

ParkEntree Schiedam

Onze buitenlandse ervaringen hebben we onder meer toegepast in de ontwikkeling van ParkEntree in Schiedam. Samen met Blauwhoed en Inbo hebben wij hier gewerkt aan een woonbuurtje voor actieve senioren. Inmiddels zijn 65 van de 89 woningen opgeleverd. Aan de laatste appartementen en de gemeenschappelijke lounge wordt nog gebouwd. Oplevering hiervan staat gepland in het voorjaar van 2020.
IMG_4381a
IMG_6818a
IMG_4591
IMG_2727
IMG_4394
vogelvlucht
beyondnow-webversie-klein
Beyond Now, www.beyondnow.nl
Laan van Chartroise 166B, 3552EZ Utrecht
06 50685175, alex@beyondnow.nl
06 53793698, annelies@beyondnow.nl
facebook twitter website pinterest linkedin