Beyond Now werkt aan verschillende woon- en leefconcepten. Altijd vraaggericht, opgezet vanuit het gezichtspunt van de doelgroep, en met het oog op de manier waarop kopers en huurders hun eigen levens willen vormgeven. Groen, gezond en gastvrij wonen zijn onze speerpunten, waarnaast we nadrukkelijk inspelen op stedelijke, dorpse en landschappelijke kwaliteiten. Ruwweg ontwikkelen we concepten in een drietal categorieën:

1 – attractief & samenredzaam (aantrekkelijk wonen voor senioren),

2 – puur en klimaatvriendelijk wonen in een landelijke of groene setting, en

3 – gezond & gastvrij (wonen, welbevinden & zorg).

Over en weer zijn er uiteraard ook vele dwarsverbanden. Elk van de concepten is ook gebaseerd op een samenleving waarin ontmoetingen laagdrempelig zijn en waar zelf- en samenredzaamheid niet slechts mooie woorden zijn. 

Buurtschap De Deel in Nieuwleusen

1. ATTRACTIEF & SAMENREDZAAM

BUURTSCHAP DE DEEL

Buurtschap De Deel in Nieuwleusen is een kleinschalig hofconcept voor medioren en senioren die gemeenschapszin hoog in het vaandel hebben staan. In Buurtschap De Deel realiseren we 20 gelijkvloerse woningen rond een mandelige buitenruimte. Parkeren gebeurt buiten het gemeenschappelijke hof, waardoor er sprake is van een optimale groene beleving.

SENIOR SMART LIVING

In Senior Smart Living staan de uitwerking van de kernwaarden verbinden, genieten en ontplooien in een comfortabele en inspirerende woonomgeving centraal. Senior Smart Living faciliteert actieve senioren met een uitdagende buurt en een toegesneden hospitality. ParkEntree in Schiedam is met 89 woningen en een lounge het eerste gerealiseerde voorbeeld van een Senior Smart Living omgeving.

lees verder over onze concepten


In november in verkoop: Ons Groene Stekje in Joure

2. PUUR & KLIMAATVRIENDELIJK

ONS GROENE STEKJE

Ons Groene Stekje combineert een landelijk gevoel met de verbondenheid in een kleine buurt met verschillende huizen rond een collectieve buitenruimte: het erf. In Ons Groene Stekje realiseren we 12 woningen: tweekappers en schuurwoningen. Op een prachtige plek in Joure. Het project speelt in op de wensen van mensen voor wie de kernwaarden echtheid, duurzaamheid, betrokkenheid en gezond leven van belang zijn.

GEWORTELD WONEN

Geworteld Wonen is gerealiseerd in meervoudig opdrachtgeverschap. Geworteld Wonen is een modern landgoed waar groen, tuinieren en een duurzame aanpak centraal staan. Tussen 2012 en 2018 hebben we in Rijswijk een buurt ontwikkeld en gebouwd met 47 woningen op en rond een collectieve moestuin. Geworteld Wonen heeft een nominatie in de wacht gesleept bij de Architectenweb Awards voor het mooiste woongebouw van 2018.

DE TUIN

De Van Lenneptuin in Soest biedt een keur aan woningtypen rond een gemeenschappelijk hart, de tuin. De Van Lenneptuin wordt ontwikkeld met het oog op een duurzame samenleving, zowel op het maatschappelijke vlak als in de materialisering.

In aanbouw zijn de 17 woningen ’t Erf van Burg op Texel, dat we samen met KRKTR hebben ontwikkeld. Overigens krijgt dit erf een vervolg met het Marserf, op basis van een zeer recent door ons team gewonnen tender.

Op de iets langere termijn staat ook een dorps erf in Beekbergen op ons programma.

WOONANDERS LELYSTAD

We begeleiden de duurzame en natuurinclusieve CPO Woonanders Lelystad. Met een enthousiast groep werken we aan een nieuwe woonomgeving waar groen, gezond en gastvrij leven centraal staan.


3. GEZOND & GASTVRIJ

Dorpsplein Mierlo-Hout in Helmond

MEEWONEN

Meewonen is een leefconcept dat inclusief wonen als ambitie heeft. Niet omdat dat nou zou moeten, maar omdat dat heel leuk en inspirerend kan zijn. In Winterswijk werken we samen met de gemeente aan een eerste meewonen-buurt. Het concept combineert jongere en oudere zelfstandig wonenden met mensen voor wie met oog op hun zorg vraag enige begeleiding op zijn plaats is.

DORPSPLEIN & HUIS VAN DE WIJK

In Dorpsplein Mierlo-Hout werken we aan een leefconcept dat mensen met lichte en zware zorgvragen samenbrengt met mensen zonder zorgvraag. De ingrediënten daarvoor zijn een aantrekkelijke ruimtelijke setting waarbij ontmoetingen eenvoudig kunnen plaatsvinden, en een organisatie waarin we mensen faciliteren in hun eigen regie, op basis van wat ze kunnen – ook al is dat minder dan ze zouden willen.

In Scheveningen hebben we een concept opgesteld om een te vernieuwen zorggebouw nadrukkelijk onderdeel te laten zijn van de omringende buurten. Dit Huis van de Wijk stoelt behalve op ruimtelijke en programmatische aspecten met name op de organisatorische invalshoeken.