Wij werken aan verschillende woon- en leefconcepten. Altijd vraaggericht, opgezet vanuit het gezichtspunt van de doelgroep, en met het oog op de manier waarop kopers en huurders hun eigen levens willen vormgeven. Ruwweg ontwikkelen we concepten in een drietal categorieën: 1 – gezondheid & gastvrijheid (wonen, welbevinden & zorg), 2 – attractief wonen voor senioren en 3 – puur en klimaatvriendelijk wonen in een landelijke of groene setting. Elk van de concepten is ook gebaseerd op een samenleving waarin ontmoetingen laagdrempelig zijn en waar zelf- en samenredzaamheid niet slechts holle woorden zijn. 

Senior Smart Living
In Senior Smart Living staan de uitwerking van de kernwaarden verbinden, genieten en ontplooien in een comfortabele en inspirerende woonomgeving centraal. Senior Smart Living faciliteert actieve senioren met een uitdagende buurt en een toegesneden hospitality. ParkEntree in Schiedam is met 89 woningen en een lounge het eerste gerealiseerde voorbeeld van een Senior Smart Living omgeving.

In Helmond ontwikkelen we een tweede project vanuit deze kernwaarden. Hier gaat het om een buurt met ongeveer 110 woningen, voornamelijk bungalows.

In Hellevoetsluis werken we aan een derde, in een meer landelijke setting: Città Romana. Città Romana is een bijzondere vorm van ontwikkeling, omdat het hier een herbestemming van een bestaand vakantiepark betreft.

InHongarije starten we binnenkort met de ontwikkeling van een landgoed gericht op senioren in Kunadacs.

See me, feel me, touch me, heal me – TOMMY
TOMMY is een innovatief gezondheids- en hospitalityconcept in een multi-use complex dat wonen combineert met gezondheid, beweging, ontmoeting, wellness, voeding en recycling, en vergroening. De nieuwbouw die we als nieuwe hartkamer in een wijk ontwikkelen is de architectonische vertaling hiervan. Een complex dat inspireert om te bewegen en faciliteert om heerlijk te leven. TOMMY is één van de winnaars van een nominatie in Groningen in de landelijke prijsvraag Who Cares.

Quokka
Quokka Bungalow is ons concept voor een grondgebonden, gelijkvloerse en compacte bungalow met de ruimtebeleving van een villa. De doelgroep van Quokka Bungalow laat een ruime eengezinswoning / tweekapper / vrijstaande woning achter met teveel overbodige kamers nu de kinderen het huis uit zijn.

Solivita
Waarom Solivita? Omdat we ervaren dat er in de snel veranderende samenleving behoefte is aan leefomgevingen die enerzijds activeren en stimuleren en anderzijds faciliteren om net wat meer mogelijk te maken. Met Solivita werken wij aan woonomgevingen waarin ontmoetingen centraal staan, mensen elkaar kunnen vertrouwen en iets voor elkaar over hebben.

Geworteld Wonen
Geworteld Wonen gaat uit van de realisatie in meervoudig opdrachtgeverschap van een modern landgoed waar groen, tuinieren en een duurzame aanpak centraal staan. In Rijswijk is de afgelopen jaren een eerste buurt met het concept Geworteld Wonen gerealiseerd. Tussen 2012 en 2018 hebben we een buurt ontwikkeld en gebouwd met 47 woningen op en rond een collectieve moestuin. Geworteld Wonen heeft een nominatie in de wacht gesleept bij de Architectenweb Awards voor het mooiste woongebouw van 2018.

Het Dorpse Erf
Het Dorpse Erf combineert een landelijk gevoel met een dorpse verbondenheid in een kleine buurt met verschillende huizen rond een collectieve buitenruimte: het erf. Het Dorpse Erf speelt in op de wensen van mensen voor wie de kernwaarden echtheid, duurzaamheid, betrokkenheid en gezond leven van belang zijn. Momenteel werken we aan een Dorps Erf in Joure en in Boven-Leeuwen.

In het verlengde hiervan zijn we betrokken bij Erfdelen.

Vitaal&Zo
Vitaal&Zo is dienstverlener op het vlak van hospitalitymanagement. Vitaal&Zo levert een hospitalitypakket met als doel de bewoners te faciliteren in hun eisen en wensen en om hun woonomgevingen mooi en levendig te houden. In ParkEntree biedt Vitaal&Zo het volgende pakket:

    • de exploitatie van gedeelde voorzieningen
    • de inzet van een hospitalitymanager
    • de conceptbewaking van ParkEntree
Vitaal&Zo
Vitaal&Zo