Onze concepten met als invalshoek gezond & gastvrij gaan over innovatieve combinaties van wonen, welbevinden en zorg. Inclusief wonen is daarbij één van speerpunten.

We onderscheiden de volgende concepten:

  • Meewonen
  • Dorpsplein
  • See me, feel me, touch me, heal me – Tommy

MEEWONEN

Meewonen is een leefconcept dat inclusief wonen als ambitie heeft. Niet omdat dat nou zou moeten, maar omdat dat heel leuk en inspirerend kan zijn. In Winterswijk werken we samen met de gemeente aan een eerste meewonen-buurt. Het concept combineert jongere en oudere zelfstandig wonenden met mensen voor wie met oog op hun zorg vraag enige begeleiding op zijn plaats is.

De CPO Woonanders die we in Lelystad begeleiden en het project Rust&Reuring in Utrecht passen grotendeels ook onder deze noemer. In al deze projecten ontwikkelen we op een locatie die ook nadrukkelijk ruimte geeft aan landschappelijke kwaliteiten.

DORPSPLEIN

In Dorpsplein Mierlo-Hout in Helmond werken we aan een leefconcept dat mensen met lichte en zware zorgvragen samenbrengt met mensen zonder zorgvraag. De ingrediënten daarvoor zijn een aantrekkelijke ruimtelijke setting waarbij ontmoetingen eenvoudig kunnen plaatsvinden, en een organisatie waarin we mensen faciliteren in hun eigen regie, op basis van wat ze kunnen – ook al is dat minder dan ze zouden willen.

In Boskamp, gemeente Olst-Wijhe, werken we aan een nieuwe plek waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten – in combinatie met nieuwe woonvormen voor jong en oud.

SEE ME, FEEL ME, TOUCH ME, HEAL ME – TOMMY

TOMMY is een innovatief gezondheids- en hospitalityconcept in een multi-use complex dat wonen combineert met gezondheid, beweging, ontmoeting, wellness, voeding en recycling, en vergroening. De nieuwbouw die we als nieuwe hartkamer in een wijk ontwikkelen is de architectonische vertaling hiervan. Een complex dat inspireert om te bewegen en faciliteert om heerlijk te leven. TOMMY is één van de winnaars van een nominatie in Groningen in de landelijke prijsvraag Who Cares.