Tools

Onze werkwijze voor het inzichtelijk maken van marktkansen bestaat doorgaans uit een combinatie van kwantitatieve methoden (statistisch onderzoek, marktanalyse, etc.) en kwalitatieve methoden (trendonderzoek, interviews, workshops, etc.). Daarnaast maken wij graag gebruik van een aantal specifieke tools in onze gereedschapskist:

Doelgroepenprofielen

Om goed zicht te kunnen bieden op de vraagkant van de woningmarkt, werken wij onder andere met doelgroepprofielen. Deze profielen hebben we op basis van jarenlange ervaring samengesteld, rekening houdend met verschillen tussen mensen in leeftijd, inkomen, huishoudensamenstelling, waardenprofiel, interesses en leefstijl. Doelgroepenprofielen helpen om in de huid te kruipen van de beoogde kopers of huurders bij het nadenken over concepten, plannen en marketingstrategieën.

Focusgroepen

Op basis van de doelgroepprofielen stellen we ook focusgroepen samen, waarmee we een concept of project bespreken of toetsen. De reacties van een afspiegeling van de feitelijke doelgroep bieden zeer waardevolle input voor de verdere planontwikkeling.

Leefstijlen en woonmilieus

Input in onze doelgroepenprofielen leveren we vanuit verschillende modellen die onderscheid maken in leefstijlen en woonmilieus, waaronder het BSR-model van SmartAgent, Mentality van Motivaction en Soulife. Soulife hebben wij de afgelopen jaren ontwikkeld op basis van meer dan tien jaar woningmarktonderzoek. Hieronder de abstracte versie van het Soulife leefstijlenmodel.

soulife abstract

Hardware, software, orgware

Bij de vertaalslag van vraag naar aanbod gaan wij uit van de combinatie van hardware, software en orgware. Waar we als land al eeuwenlang goed zijn in de hardware van woningontwikkeling (stenen, prijs, vierkante meters, materialen e.d.) en ons de laatste vijftien jaar ook op het pad van de software (verhalen, imago, sfeer, sociale cohesie e.d.) zijn gaan begeven, zien wij in de nabije toekomst de focus op de orgware (zeggenschap, marketing, beheer e.d.) als doorslaggevend. Daarbij hoort in onze optiek ook het op het juiste moment betrekken van de woonconsument in het ontwikkelproces, passend bij de wensen en leefstijl van de betreffende doelgroep. Of een exploitatie op basis van andere verdienmodellen, samenwerkingspartners of vormen van waardering waardoor zaken wél mogelijk zijn. Bij een succesvol project kloppen de elementen hardware, software én orgware alledrie.

Op expeditie

Het is opmerkelijk hoeveel dingen je opvallen als je eens met andere ogen door een ‘alledaagse’ omgeving loopt. Om die reden bouwen wij als processtap graag een ‘expeditie’ in bij een planontwikkelingstraject, bij voorkeur met de verschillende stakeholders van het project. Deze mini-excursie kan zowel een bezoek zijn aan één of meerdere interessante referentieprojecten, als een inspiratiewandeling door een stedelijke, dorpse of landelijke context even los van onze eigen leefomgeving. Tijdens een expeditie geven we onszelf een gerichte opdracht mee, in lijn van de uitdagingen en ambities van ons eigen project. Een expeditie levert altijd nuttige inzichten op (Wat wel? Maar ook: wat niet?), stimuleert om breder te denken, brengt stakeholders dichter bij elkaar en vergroot het draagvlak voor de uiteindelijke plannen.

Enquêtes

Een enquête dient meerdere doelen. a) nuttige gegevens, inhoudelijke wensen en toekomstperspectieven van potentiele doelgroepen boven tafel halen, soms aangevuld met eerste reacties op mogelijke ontwikkelrichtingen. b) enthousiasmeren en c) (!) namen en contactgegevens verzamelen van mogelijke geïnteresseerden en ambassadeurs.

Ambassadeurschap

Ambassadeurs zijn van onschatbare waarde. Zeker in deze tijd, waarin een individu met 1 klik op de knop honderden mensen bereikt. Het verhaal van een bekende landt tien keer beter dan hetzelfde verhaal dat wordt verteld door een onbekende partij. Daarom werken wij met strategieën die ambassadeurschap stimuleren. Co-creatie is daar een voorbeeld van. Als toekomstige bewoners op wat voor manier dan ook een bijdrage kunnen leveren in de planontwikkeling, voelen zij zich mede-eigenaar van de ideeën en zijn ze meer bereid bij te dragen aan het welslagen van de plannen. Soms waarderen we ambassadeurs met bepaalde privileges voor hun inzet. Aan de basis van ambassadeurschap staat uiteraard het kennen van de daadwerkelijke wensen en behoeften van de doelgroep en het maken van producten of concepten die mensen in hun hart raken.

1 reactie

niemöller marjan · 12/02/2019 op 16:18

ik wil graag informatie over de koop-recraetiewoningen citta-romana en de ontwikkelingen die gaande zijn omtrent uitbouw/verbouw van de woningen.

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.