Ieder nieuwbouwproject, in dit geval erfdelen, kent een aantal vaste stappen. De stappen zijn verdeeld over een vijftal fasen (definitie-,VO-,DO-fase, bouwvoorbereiding en uitvoering). Per fase moet bepaald worden welke activiteiten uitgevoerd worden, hoe de besluitvorming plaatsvindt en wie er betrokken zijn. Het is verstandig om alles in een stappenplan vast te leggen. Al met al wordt er een heel traject doorlopen met een groot aantal punten waarvoor vakinhoudelijke kennis nodig is. Voor de begeleiding van een soepel en beheersbaar traject (in tijd en kosten) wordt doorgaans de benodigde expertise ingehuurd. Door het proces extern te laten begeleiden legt men bovendien de verantwoordelijkheid voor de begeleiding buiten de groep dit voorkomt mogelijke interne wrijvingen. Wij informeren jullie graag nader, Alex Sievers (0650685175) en Willem Schurink (0620988571)

Onze expertise: conceptontwikkeling, projectontwikkeling, procesbegeleiding, planeconomie, (maatschappelijke) visie- en strategieonderbouwing, vinden en binden van kopers, beleggers en/of huurders.