Stop met kopen en huren! Neem een abonnement op uw eigen huis

HET TRENDHUIS IS HET HUIS VAN DE TOEKOMST (EN HAALT DE BOUWWERELD UIT HET SLOP)

 

Waarom?

De huidige en toekomstige trends openen een wereld van kansen om wonen een nieuwe betekenis te geven. Een betekenis die niet gestoeld is op economische waarden, maar op waarden als geluk, vrijheid en identiteit. Een betekenis die beter past bij wat mensen daadwerkelijk willen.

Hoe?

Het bezit van een huis is soms een winstmaker, maar vaak ook ballast. Wat we eigenlijk willen of nodig hebben is niet ‘bezit’ van een huis, maar de toegang tot en het gebruik van diensten.

Wat?

Trendinstituut Bouw benadert wonen als concept om individuele levensbehoeften te faciliteren. Het concept ‘wonen’ is niet alleen een huis, maar ook comfort (energie), service (diensten rondom huis), netwerk (mobiliteit en communicatie), lifestyle… Daarom werken wij aan een woonabonnement die al deze faciliteiten samenbrengt en een woonconcept op maat mogelijk maakt. Het Trendhuis!

 

Trendinstituut Bouw wil op de modernste manier – transparant, met behulp van crowdsourcing en cooperatief – nagaan of het mogelijk is het concept van het Trendhuis als een soort van Spotifyhuis toe te passen in de echte wereld – en dat dan ook echt te gaan doen. We denken aan een Trendhuis Coöperatie en een crowdfunding project op Kickstarter om de coöperatie op te richten. We willen zowel leden als investeerders werven voor de coöperatie. We willen al doende de bouwwereld uit het slop halen, en 1 miljoen mensen blij en gelukkig maken.

 

VAN HUIZENBEZITTER NAAR WOONABONNEE

Nog niet zo lang geleden was een eigen huis het streven voor de woonconsument. Klein beginnen en dan steeds een stapje groter. “Kapitaalopbouw”. Huren is op de golven van de crisis weer een interessant en reëel alternatief geworden. De vraag is echter in hoeverre bij een enigszins aantrekkende woningmarkt in een nieuwe realiteit huren interessant blijft of kopen weer interessant wordt. Anders gezegd: kijkend naar demografische, economische en vooral maatschappelijke ontwikkelingen is er wellicht vraag naar een heel ander soort wonen. Geen koop, geen huur, maar een woonabonnement.

Zowel het kopen als het huren van een huis zijn modellen die ontstaan zijn vanuit een financieel model en uitgaan van een min of meer continue gebruik van het huis door dezelfde gebruiker. Maar wat nou als je een flexibeler optie zoekt, een optie die het mogelijk maakt om alleen voor een huis te betalen als je er ook daadwerkelijk gebruik van maakt, in die zin dat je er dan ook bent. Of: betalen voor het gebruiksrecht van een huis, in plaats van voor het bezit. Wat ons inspireert is de aanpak van bedrijven als Spotify en GreenWheels: je hoeft de muziek of auto niet te bezitten om te kunnen luisteren of rijden.

De crux van Spofity en Greenwheels zit in het efficiënte gebruik, mogelijk gemaakt door het collectief, waardoor de kosten per gebruiker sterk afnemen. Tegelijkertijd is het kostenplaatje alleen niet doorslaggevend, maar de verstrekkende mogelijkheden: je hebt overal toegang tot diverse typen auto’s, of overal toegang tot alle muziek. Een geweldig alternatief voor een groeiende doelgroep op de woningmarkt die traditionele waarden als zekerheid, vermogensopbouw en status graag inruilt voor flexibiliteit, onafhankelijkheid en beleving. Nationaal…of misschien wel mondiaal.

Concreet zien wij kansen in het aanbieden van bezit van huidige woningeigenaren (te bereiken via crowdsourcing), beleggers of hotels op een gezamenlijk woonplatform. De nieuwe doelgroep van flexibele wereldbewoners kan een abonnement afsluiten om onbeperkt toegang te hebben tot deze woonvoorraad. Dit kunnen woningen of hotelkamers zijn die (tijdelijk) leeg staan, of die intensiever gebruikt kunnen worden. Nog aantrekkelijker wordt het woonabonnement als dit ook toegang geeft tot de bijbehorende leefstijl rondom de verblijfsplaats, bijvoorbeeld door een koppeling te maken met de sportschool om de hoek, de cappuccinobar, de flexibele werkplek of de zorgaanbieder.

De vraag is in welke vorm een gebruiksabonnement met betrekking tot wonen het best zou werken. Deelvragen daarbij zijn onder meer:

  • Welke locaties in welke steden lenen zich best voor een abonnementenconcept?
  • Welk type vastgoed past hierbij (of beter gezegd: welk type niet)?
  • Welke doelgroep bedienen we en hoe vermarkten we dat?
  • Waar ligt het huidige en het toekomstige eigendom van het vastgoed?
  • Wat omhelst een woonabonnement precies qua product en dienst?
  • Wie beheert het woonabonnement?
  • Hoe werkt een woonabonnement juridisch?
  • Hoe zijn nieuwe of bestaande huizen te waarderen in een woonabonnement?
  • Bezit geen enkele partij iets of verschuift het bezit van partij?

Wij stellen ons een onderzoekstraject voor waarbij we in eerste instantie met mogelijk betrokken partijen (beleggers, hotels, corporaties en andere vastgoedeigenaren, de beoogde woondoelgroep, woningruilplatforms, juristen, etc.) in gesprek gaan over bovenstaande denklijn. Vanuit deze eerste inventarisatieronde scherpen wij ons concept aan en stellen we een aanvalsplan op.