De gemeente Olst-Wijhe werkt samen met de Belangengroep Beter Boskamp en de werkgroep Wonen Jong en Oud aan een nieuw dorpshart voor Boskamp. Beyond Now is gevraagd om dit project te begeleiden en een gebiedsagenda op te stellen. Dat doen we graag samen met de Boskamp.

De eerste acties daarvoor zijn een vragenlijst die we hebben uitgezet onder de inwoners van de Boskamp en een werksessie op zaterdag 5 maart 2022.

Vragenlijst

De vragenlijst is bedoeld om inzicht te krijgen in wensen en ideeën vanuit Boskamp voor het te vernieuwen dorpshart. Daarbij gaat het onder meer over wonen, welzijn en zorg. Speciale aandacht in deze vragenlijst gaat uit naar bijzondere woonconcepten, zoals gecombineerde woonvormen voor starters en senioren. De resultaten uit de vragenlijst zijn hieronder te zien en te downloaden.

Kernwaarden

Met elkaar hebben we in twee groepen de kernwaarden bepaald die voor ons van belang zijn. Groep 1 kwam uit op betrokkenheid, gemeenschapszin en geborgenheid. Groep 2 selecteerde verantwoordelijkheid, gezelligheid en duidelijkheid.

Ontwerpspel

Met Theo de Bruijn van IAA werd een ontwerpspel gespeeld. Dat leidde tot inzicht in wat de Boskampenaren goed en minder goed vinden in de ruimtelijke opbouw van de Boskamp. In het spel werd aandacht gevraagd voor verkeersveiligheid een voor de kwaliteit van het dorp ls geheel, waarbij alle buurten aandacht verdienen. Naar de toekomst kijkend zien mensen een ontwikkeling voor zich waarin groen een belangrijke waarde heeft. Waar het dorpsgevoel een nieuwe lading krijgt met voorzieningen en met woningen voor starters en senioren. Het hart van de Boskamp zou ruimte moeten bieden aan festiviteiten en andere mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Een hondenuitlaatplaats zou daar mogelijk ook in kunnen passen, waarbij enerzijds de combinatie met kinderspeelplekken of een jeu-de-boulebaan wordt bepleit en anderzijds wordt aangegeven dat (geluids)overlast ook moet worden voorkomen. Ten aanzien van nieuwe woningen gaat de voorkeur tijdens het ontwerpspel uit naar groene hofjes en wonen in het dorpshart. 

Werkgroep jong en oud

Marcia Mulder van 52Noord ging in gesprek over de behoefte aan en wensen en eisen rondom een woonvorm voor jong en oud samen. Dat leverde een positief beeld bij ouders, jongeren en ouderen. Bijvoorbeeld aan de hand van een woningplattegrond met alle voorzieningen op de begane grond en een flexibele indeling van de 1e verdieping. Of bij het concept van de doorstroomwoning voor echte starters, alleenstaanden en ouderen met aandacht voor elkaar en gemeenschapszin. Daarnaast werd ook echt de behoefte uitgesproken voor voorzieningen die de gemeenschapszin ondersteunen.

Inspiraties in wonen en zorg

Yvonne Witter van Zorgsaamwonen vervolgt de dag met een presentatie over innovatieve woonvormen in de wereld van wonen, welzijn en zorg. Het valt haar op dat Boskamp al veel drive laat zien. Een mooie basis om een onderwerp als eigenaarschap verder uit te bouwen. Ook gaat ze in op woonvormen die: 1) Eenzaamheid voorkomen of verminderen, 2)

Zelfredzaamheid, zelfstandigheid, activering en preventie bevorderen, 3) Bijdragen aan welzijn en duurzaamheid, en 4) Zorg voor elkaar, woningen en de buurt stimuleren. Ze noemt ook enkele knelpunten waar we doorgaans tegenaanlopen in het realiseren van een seniorvriendelijke omgeving – een omgeving waar elementen als toegesneden woningen, zorg, veiligheid, inkomen, communicatie en inclusie hand in hand gaan. Tot slot komt ze met enkele suggesties waar we in de realisatie van woonomgevingen rekening mee zouden kunnen houden, en sluit af met enkele tips voor gemeenten en hun samenwerkingspartners.

Het gevoel van de Boskamp

Met elkaar hebben we een schilderij gemaakt om het gevoel van de Boskamp te kunnen duiden.

Blog

Gosse Jongstra schreef zijn zijn blog over de Dag van de Boskamp.