Trendinstituut Bouw is initiator en katalysator van nieuwe vastgoedconcepten en -producten. Daarnaast delen we graag onze kennis over de trends van nu en in de toekomst en de kansen die dit met zich meebrengt op het gebied van bouwen, ruimte en vastgoed.

Wat kunnen we voor u betekenen?

  • We nemen u mee in relevante trends in de bouw- en vastgoedwereld en helpen u bij de vertaalslag hiervan in concrete business cases of organisatiemodellen voor uw onderneming.
  • We scannen uw huidige toekomstvisie op trends, of …
  • …we stellen interactief uw toekomstvisie (inclusief bedrijfspositionering en aanvalsstrategie) samen.
  • We scannen uw vastgoed- of ontwikkelportefeuille op nieuwe kansen (of bedreigingen) die volgen uit relevante trends.
  • We tonen slimmere bouwprocessen, nieuwe technologieën en innovaties in de bouw.
  • We treden op als trendcoach bij lopende projecten / ontwikkelingen.

 

“Waarom wil ik met jullie in zee?”

Omdat u wilt aanhaken op de nieuwe tijd. Omdat u precies wilt weten hoe u de klanten van straks kunt bereiken en bedienen. Omdat u slimmer, beter en goedkoper wilt bouwen en een andere leefomgeving wilt creëren. Omdat u deuren naar de toekomst wilt openzetten. Omdat u de vastgoedspelers van de toekomst wilt kennen. Omdat u gek wordt van de waan van de dag. Omdat u innovatie betekenis wilt geven. Omdat u uw dienstverlening duurzaam wilt vernieuwen. Omdat u uw business model wilt laten aansluiten op de toekomst. Omdat u uw strategie wilt onderbouwen met trends die ertoe doen. Omdat u een Organisatie 3.0 wilt worden.

 

“Wat doen jullie niet?”

We praten u niet naar de mond. We vertellen ook niet alleen dat wat in uw eigen kraam past. Wij bieden de creativiteit die strategische adviesbureaus vaak ontberen. Marktonderzoek is vaak louter een bevestiging van wat je wilt horen of eigenlijk al weet, dus dat doen we niet. En op wapenhandelaren zijn we ook niet gesteld. We willen bijdragen aan een gelukkigere wereld, duurzaam en ethisch. We willen liever niet de oude crashende systemen in stand houden.