De economische ontwikkelingen lijken op veel Nederlandse organisaties een haast verlammend effect te hebben. Bedrijven zien hun winsten kelderen en proberen dat te compenseren door fors in de kosten te snijden. Maar er zijn ook organisaties die het ondanks tegenvallende economische ontwikkelingen goed doen. Erg goed soms zelfs. Ze innoveren succesvol en zien kansen in maatschappelijke ontwikkelingen zoals de vergrijzing en arbeidsproductiviteit. Wat motiveert hen om het bestaande denken los te laten en vernieuwing in te zetten? Welke lessen zijn er te trekken uit hun succes? En hoe kunnen we die lessen aanwenden om in een economische opwaartse spiraal te raken? 2openeyes (waarvan Alex Sievers co-founder en partner is) organiseert in september een studiereis naar München om met elkaar te zien waarom het daar economisch wel goed gaat. Ga je mee?

BMW-Welt-Muchen

De psychologische effecten van stress: blikvernauwing in slechte tijden

Economische crisis veroorzaakt een zekere stress en wanneer die stress (te) groot wordt, heeft dat doorgaans een soort mentale blikvernauwing tot gevolg. Als een hert dat bevriest als het in de koplampen van een auto staart. De waarneming richt zich te veel op de hoofdzaken, terwijl details en andere ontwikkelingen, die óók spelen en die economische ontwikkelingen beïnvloeden, uit het oog worden verloren. Soms ook wordt er te snel gehandeld, ten koste van de accuratesse en de menselijke maat. Maar bij crisis geldt juist dat het nodig is om jezelf de tijd te gunnen om de complexiteit te begrijpen, een collectieve visie te ontwikkelen en handelingsmogelijkheden op een rij te zetten. Blikvernauwing, bezorgdheid over de situatie en (te) snel handelen leiden af en maken doordacht handelen heel moeilijk. En juist die bevriesreactie uit zich vaak in een sterke gerichtheid op behoud en controle, maar dat houdt problemen juist in stand.

De uitdaging is om uit deze valstrik te geraken en turbulente ontwikkelingen hanteerbaar te maken. Dat lukt ons alleen als we de tijd en ruimte nemen om naar onszelf te kijken, onze blinde vlekken te ontdekken en te leren. En als we open staan voor alternatieve oplossingsrichtingen en nieuwe manieren van organiseren. Niet méér van hetzelfde maar ándere dingen gaan doen.

Studiereis gericht op succesvol ondernemen in een turbulente tijd

Van 26 t/m 30 november 2013 organiseert 2openeyes een studiereis naar München langs een serie van inspirerende organisaties die ondanks de crisis en met aandacht voor hun interne organisatie en externe ontwikkelingen zoals vergrijzing succesvol zijn. Het doel van de reis is om van hen te leren, lessen te vertalen naar praktisch toepasbare handvatten en die mee naar huis te nemen om er vervolgens mee aan de slag te gaan. Een tweede doel is om een netwerk van mensen en organisaties te ontwikkelen die dilemma’s en ideeën uitwisselen, elkaar van feedback en advies voorzien en met elkaar leren en ontwikkelen. De reis helpt organisaties om een beter en dieper begrip te krijgen van de veranderende samenleving. Je gaat naar huis met inspiratie en kansrijke ideeën, niet alleen om tot een nieuwe richting te komen maar ook om deze ten uitvoer te brengen. Samenvattend helpt de reis je om het succes van je team en organisatie te vergroten. Wie wil, kan een idee of probleem in het gezelschap inbrengen. De groep geeft je dan in discussie feedback en advies om het probleem op te lossen of het idee tot uitvoering te brengen.


Alex Sievers

Alex is al meer dan 25 jaar actief in de woningmarkt en woonbeleid. Zijn passie ligt in projecten waar elementen als gezondheid en gastvrijheid een belangrijke rol spelen. "Met attractieve en verrassende woonconcepten dragen we graag bij aan een (sociaal) duurzame samenleving".

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.