In het kader van de update van de woonvisie in Katwijk hebben we een verslag opgesteld van de zaken die naar voren zijn gekomen in de beknopte online enquête en de bijeenkomsten met 60-plussers op drie locaties binnen de gemeente.

Dit verslag, “Wonen en Woondromen – De Katwijkse 60-plusser aan het woord” is te downloaden door hieronder op de foto te klikken en zal binnen korte tijd ook beschikbaar komen via een internetpagina van de gemeente Katwijk. Voor aanvullende opmerkingen kunt u gebruik maken van het “comment-veld” bij de tekst “leave a reply” op deze pagina.

Enkele eerste bevindingen die vanuit de Katwijkse 60-plusser naar voren komen:
Vraagsturing zou centraal moeten staan – onder de doelgroep is in elke kern grote behoefte aan woningen die op basis van hun wensen en behoeften worden ontwikkeld, of aangepast. Appartementen en specifieke seniorenwoningen zijn populair bij de doelgroep die nu in groten getale in grondgebonden woningen woont. Onder de doelgroep bestaat een, in vergelijking met Nederland, bovengemiddelde verhuiswens. Bijna 30% van de 60-plussers zegt dat op kortere of iets langere termijn te willen gaan doen. Drempels om daadwerkelijk te gaan verhuizen zijn er ook, zoals de lastige doorstroming van een goedkope sociale huurwoning naar een duurdere (huur)woning, of het kunnen verkopen van de eigen woning. Betaalbaarheid, en dan integraal bezien in de vorm van woonlasten, blijft een lastig punt. Het is interessant om na te gaan of, en zo ja hoe, inkoop van zorg, mobiliteit, energie of voorzieningen kan worden gedeeld en of er brede belangstelling bestaat voor een systeem van vouchers voor betaling van diensten. Meer bevindingen in het verslag, dat als basis kan dienen voor nadere advisering of concrete ontwikkeling van woonconcepten.

Wonen en woondromen omslag


Alex Sievers

Alex is al meer dan 25 jaar actief in de woningmarkt en woonbeleid. Zijn passie ligt in projecten waar elementen als gezondheid en gastvrijheid een belangrijke rol spelen. "Met attractieve en verrassende woonconcepten dragen we graag bij aan een (sociaal) duurzame samenleving".

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.