Hegeman Projectrealisatie heeft positie verworven in ontwikkellocatie Het Balkon in het Friese Balk, tot voor kort beoogd als locatie voor Palisium luxe wonen en zorg. Alex Sievers en Annelies van der Nagel zijn vorig jaar gevraagd om na te gaan wat de meest kansrijke doelgroep in Balk is en welke consumenten te verleiden zijn om naar Het Balkon te verhuizen. In het verlengde daarvan is de vraag gesteld welk concept aantrekkelijk is voor de doelgroep.

IMG_3575

Kijkend naar de ontwikkeling in de woningbehoefte en het bestaande aanbod in het zuiden van Fryslân zien wij kansen voor een complex dat zich richt op de doelgroep jongere senior en waar de combinatie wonen, wellness en water wordt aangeboden. Een complex als dit zal ook voor een oudere senior interessant zijn, alhoewel het aantal oudere senioren dat hiernaartoe zal verhuizen zeer beperkt zal zijn. De interesse onder de oude doelgroep zal zich vooral vertalen in het blijven wonen op hogere leeftijd. Tegelijkertijd is het van belang om de concurrentiepositie van Het Balkon in de regio te versterken door in het woonconcept de thema’s natuur/ecologie en spel een prominente plek te geven. Met een concept dat zich richt op voornoemde thema’s, en de kwaliteiten en locatiekenmerken van Het Balkon in acht neemt, zien wij een drietal leefstijlen als zeer kansrijk: de Stille Genieter, de Traditioneel en – in mindere mate – de Landschapper. In het door ons gebruikte Soulife leefstijlenschema bevinden deze doelgroepen zich aan de rechterkant, waar stabiliteit de basiswaarde is. De Stille Genieter en de Traditioneel hechten waarde aan een geregeld leven in een rustige woonomgeving. De ‘empty-nesters’ in deze groep willen genieten van hun vrije tijd. Comfort is voor beiden belangrijk. Ook de Landschapper geniet van rust en ruimte. In vergelijking met de Stille Genieter en de Traditioneel is de Landschapper echter wat meer op zichzelf.

De focus op seniorendoelgroepen vraagt om na te denken over slimme zorgarrangementen. Wij denken daarbij dat het verstandig is om bij het vermarkten van de plek het thema zorg – vooral interessant voor de oudere senior – slechts op de achtergrond te vermelden. Bijvoorbeeld in de vorm van het faciliteren van afspraken met zorgaanbieder(s) en zorg binnen 15 minuten beschikbaar te laten zijn. De bewoners zijn dan vrij in het al dan niet op een eigen manier inkopen van zorg en de locatie Het Balkon is dan geen zorglocatie. Vanuit onze inschatting dat veel toekomstige bewoners Fries zijn, of Fryslân uit hun jeugd of van vakanties op de meren kennen, ligt hier een natuurlijke marketingkans.


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.