Vorig jaar hebben wij de gemeente Katwijk geholpen in het opstellen van de Woonvisie en in het bijzonder de hoofdstukken gewijd aan de meest kansrijke woningprojecten bezien vanuit de markt. Onze opgave toen was te prioriteren op basis van kansen in de markt. Waar heeft de woonconsument behoefte aan? Immers, woningbouwprojecten door laten gaan die toch niet of moeilijk worden afgezet, heeft geen zin. Daarom hebben wij alle 20 nieuwbouwprojecten in de gemeente Katwijk bezocht en geprioriteerd op basis van aantrekkingskracht op doelgroepen, prijssegment, ligging (kern) en type woonmilieu. Het overall kwaliteitsbeeld per project is daarmee bepalend geweest voor de keuzes die wij hebben gemaakt. Een dergelijke forse prioritering vraagt om evenwicht in het woningbouwprogramma en om een gezamenlijke aanpak van gemeente en marktpartijen. Op het inhoudelijke vlak zijn we gekomen tot een realistisch nieuw programma met een goede mix in typen woningen, prijssegmenten en woonmilieus dat vervolgens getoetst kan worden aan juridische en procedurele aspecten.

IMG_5913

Op het procesmatige vlak heeft onze advisering geleid tot de oprichting van de Klankborgroep Wonen, een gremium dat er voor zorgt dat gemeente en markt er samen de schouders zetten. Juist nu, in onzekere tijden is het deze gezamenlijke aanpak die zorgt dat de woningmarkt weer in beweging komt. Vanuit Beyond Now is Alex Sievers lid van de Klankbordgroep. Op dit moment werkt een vijftal groepen aan specifieke onderdelen, waaronder goed en goedkoop bouwen, financieringsmodellen of kansen voor vrije sector huur. Het is mooi om de onderlinge samenwerking te ervaren.


Alex Sievers

Alex is al meer dan 25 jaar actief in de woningmarkt en woonbeleid. Zijn passie ligt in projecten waar elementen als gezondheid en gastvrijheid een belangrijke rol spelen. "Met attractieve en verrassende woonconcepten dragen we graag bij aan een (sociaal) duurzame samenleving".

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.