De afgelopen maanden heeft Beyond Now de gebiedsagenda voor het dorp Boskamp opgesteld. Dat hebben we gedaan in samenwerking met de werkgroep Hart van de Boskamp, een groot aantal inwoners en stakeholders.

Op woensdagavond 29 juni presenteren we in het Eetcafé Boskamp de concept-gebiedsagenda en is er volop ruimte om te reageren. De gebiedsagenda is onderdeel van het kernenbezoek van het college van burgemeester en wethouders. Het programma start om 20.00 uur, de inloop is vanaf 19.45 uur. Na de opening door de voorzitter van de Belangengroep Beter Boskamp, zullen verschillende leden van de werkgroep Hart van de Boskamp vertellen over de stappen die gezet zijn om tot de gebiedsagenda te komen. Ook gedeputeerde van de provincie Roy de Witte komt, als één van de financiers van de agenda, aan het woord. Daarnaast is er in het programma ruimte om te reageren op de concept gebiedsagenda. Het programma zal tot ongeveer 21.45 uur duren. 

Wat staat er in de gebiedsagenda en wat niet

De gebiedsagenda beschrijft hoe de toekomst van de kern van het dorp eruit komt te zien. Wat gebeurt er met de leegstaande schoollocaties en met de Heiloige Willibrordkerk? Waar worden woningen gebouwd, voor wie en voor welke prijs? Is een woonconcept voor jong en oud haalbaar? Hoe behoudt Boskamp zijn dorpse karakter en het noaberschap? De gebiedsagenda geeft richtlijnen om deze vragen te kunnen beantwoorden. 

Het is een agenda, dus bevat het stuk ook een fasering voor de gebiedsontwikkelingen in komende jaren.  Ook gaat de agenda globaal in op de (financiële) haalbaarheid en staan er afspraken in over het vervolgproces en de uitvoering. Inwoners hebben in groten getale meegedacht in de gebiedsagenda en we hopen dan ook dat het voor veel mensen een herkenbaar stuk zal zijn. 

Wat de gebiedsagenda niet is, is een in beton gegoten plan. Op onderdelen is vervolgonderzoek nodig of moeten nog verdere afspraken gemaakt worden. Een schot voor de boeg: er is onder inwoners veel interesse voor het opzetten van een CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) om als dorp zelf woningen te bouwen zonder tussenkomst van een commerciële projectontwikkelaar. Een dergelijke constructie vraagt nog verdere uitwerking. Voor de precieze toekomstige invulling van de kerkgebouwen is ook meer onderzoek nodig. Zo zijn er nog meer dilemma’s en vraagstukken waar de concept dorpsagenda nog niet direct antwoord op heeft. 

Belangrijke mijlpaal

De gebiedsagenda is nadrukkelijk geen eindproduct, maar een begin van de realisatie van een nieuw dorpshart. Een mooie mijlpaal dus. De agenda is kortom een leidraad voor toekomstige ontwikkelingen, en waar de komende jaren verder aan gewerkt moet worden. Voortdurend ‘under construction’ dus, waarmee stap voor stap gewerkt wordt aan een mooier Boskamp. Uiteraard hopen we dat inwoners, die al op verschillende manieren meegedacht hebben in de gebiedsagenda, ook dan meedenken en vooral ook meedoen in de uitvoering van de dorpsagenda. Zodat we niet alleen samen bouwen aan een mooi plan, maar ook daadwerkelijk aan een mooi dorpshart!  


Alex Sievers

Alex is al meer dan 25 jaar actief in de woningmarkt en woonbeleid. Zijn passie ligt in projecten waar elementen als gezondheid en gastvrijheid een belangrijke rol spelen. "Met attractieve en verrassende woonconcepten dragen we graag bij aan een (sociaal) duurzame samenleving".

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.