Nellestein is een bijzondere buurt in Amsterdam Zuidoost. Een beetje verscholen tussen de A9 en de Gaasperplas slingeren meerdere appartementenblokken door een weelderige en groene woonomgeving. Gerealiseerd tussen 1977 en 1982 is de buurt inmiddels sterk vergrijsd. Dat vraagt om een nieuwe visie op Nellestein, zeker waar het gaat om langer en gezonder thuis te kunnen wonen. Tegelijkertijd wordt het verzorgingshuis Nellestein herontwikkeld. Samen met Ymere en Amsta is door de gemeente Amsterdam in 2019 een intentieovereenkomst gesloten om deze herontwikkeling aan te grijpen om het voorzieningen niveau in de buurt te verbeteren. De gemeente Amsterdam heeft Beyond Now gevraagd het programma van eisen voor de voorzieningen op te stellen.

Voorzieningen voor Nellestein

Onze opgave is een brede, en verenigt een programmatische insteek met organisatorische en financiële criteria. Niet alleen van belang is welke voorzieningen we waar in Nellestein moeten realiseren. Maar ook de vraag is interessant wie de investeringen en exploitatie ter hand neemt, en op welke manieren samenwerking plaatsvindt. Willen we een stand alone voorzieningencluster met bijvoorbeeld een buurtkamer, of moet zo’n cluster vooral onderdeel blijven uitmaken van het te vernieuwen verzorgingshuis dat gezien de toegenomen zware zorgvraag een verpleeghuis zal worden? Welke locatie in de buurt is het aantrekkelijkst om voorzieningen te realiseren, mede in de wetenschap dat er veel ouderen in de buurt wonen voor wie zaken als acteradius en veiligheid van belang kunnen zijn? Juist vanuit deze doelgroep is er de roep om een plek om elkaar te kunnen ontmoeten. En wat betekent het eigenlijk voor de buurt nu de naastgelegen A9 is overkluisd en de verbinding naar de andere wijken en buurten in Zuidoost opeens veel makkelijker is geworden?

Bottom up

Beyond Now gaat allereerst in gesprek met diverse partijen in Nellestein en met vertegenwoordigers vanuit de bewoners om hun wensen en eisen in beeld te brengen. En we laten ons inspireren door wat er elders in Nederland op dit vlak gebeurt en gebeurd is. Om vervolgens must haves en nice to haves te kunnen duiden in een concept pve. En dan komt de vraag naar voren wie er wil investeren of exploiteren. Deze vraag willen we breed aanvliegen. Wellicht is er ook ruimte voor partijen naast de al betrokken stakeholders om bij te dragen aan de toekomstige kwaliteit van de voorzieningen in Nellestein. Wie heeft er suggesties?

Deze opgave spreekt ons als Beyond Now zeer aan. Zie ook Dorpsplein Mierlo-Hout.

wandelpad in Nellestein
De wijk Nellestein kent verschillende overdekte wandelpaden

Alex Sievers

Alex is al meer dan 25 jaar actief in de woningmarkt en woonbeleid. Zijn passie ligt in projecten waar elementen als gezondheid en gastvrijheid een belangrijke rol spelen. "Met attractieve en verrassende woonconcepten dragen we graag bij aan een (sociaal) duurzame samenleving".

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.