Op maandagavond 8 december organiseert architectuurcentrum Aorta ‘Gouden Jaren’, een interactieve avond over wonen en ouder worden in de stad Utrecht. Beyond Now is gevraagd de avond grotendeels invulling te geven.

U bent van harte welkom in de rol van bewoner en/of professional!

Wat kunt u verwachten? Een boeiende en leuke mix van filmfragmenten en presentaties rondom vernieuwende voorbeelden van woon- en leefconcepten voor senioren in binnen- en buitenland. Natuurlijk ook discussie. Én, een marktplaats voor vraag en aanbod, waarbij we alle deelnemers uitnodigen om aan te geven wat ze Utrecht(ers) te bieden hebben (kennis? een ruimte? een talent? een groepje woningzoekenden? …) en waar ze om verlegen zitten (kennis? een ruimte? een talent? een groepje woningzoekenden? …). Daarna volgt de matchmaking….en een drankje na. Hoogst onwaarschijnlijk dat u met lege handen naar huis gaat dus.

Komt u ook?

Voor meer informatie over de bijeenkomst en voor aanmelden, ga naar http://www.aorta.nu/2014/10/gouden-jaren/

img10-9354


1 reactie

riette · 25/11/2014 op 16:12

Ouder worden doen we allemaal, maar hoe zorgeloos doen we dat?

Wijkcommissie Fazantenkamp is al sinds enige jaren bezig met het onderwerp “vergrijzing” en wat dat betekent voor onze wijk en de bewoner.

Wetend dat maar liefst 40% van onze wijk tot de groep eerste bewoners behoort, betekent dit dat in ons wijk de 65 + een grote wordende groep vormt.
Wij weten ook dat met alle veranderingen op het gebied van Zorg, onze inwoners langer thuis zullen moeten blijven wonen. De overstap naar bejaardenhuizen of zgn. verpleeghuizen is enkel voor de zeer seniore medemens, die echt niet meer in staat is, zelfs niet met thuisondersteuning, thuis te blijven wonen.
Dat betekent dat onze inwoners zich nu al bewust moeten zijn van dat wat zij straks nodig hebben.

Ons leefbaarheidsonderszoek heeft ook opgeleverd dat mensen met name verhuizen vanwege hun werk. Als deze motivatie om te verhuizen wegvalt, betekent dat ze in de wijk blijven wonen. Zeker als appartementen vaak duurder zijn dan het huis wat ze nu bewonen, zal de verhuisbeweging niet echt gaan toenemen.

Waarom mail ik je dit.

Wij als wijkcommissie zijn er van overtuigd dat veel van onze wijkbewoners helemaal niet bewust bezig zijn met : Hoe moet dat nu straks? Wat moet ik nu al regelen om straks prettig te blijven wonen. Als je op echt leeftijd bent gekomen zijn een aantal aanpassingen in je huis echt nodig. Sommige van die aanpassingen kunnen beter alvast op jongere leeftijd worden gedaan.
Veel mensen moeten die aanpassingen nu nog doen. Wat moet ik dan doen, wat heb ik nodig? En wie gaat dat voor mij doen? Bij wie moet ik zijn?
Een ander aandachtspunt iets wat men zich vaak al helemaal niet realiseert: heb ik een (zorg)netwerk om me heen of ben ik in alles aangewezen om mijn kinderen. Die wonen vaak op afstand.
Vereenzaming dreigt dan snel. Onze wijk is om die reden gestart met het netwerk Kom Erbij.

Vraag is hoe we onze inwoner kunnen helpen met de hier bovenstaande vragen.

Wij als wijkcommissie zouden graag met de meer seniore groep uit onze wijk in gesprek over thema’s als:
(brand)veiligheid, voldoende verlichting, genoeg domotica etc. oftewel welke aanpassing zijn nu of straks nodig om het thuis blijven wonen zo gemakkelijk mogelijk te maken.
Hoe kan zorg dicht bij u in de buurt worden gerealiseerd en is het via bijv beeldtelefonie ook snel binnen handbereik.

Ton van Geelen van coöperatie Zorgeloos Wonen hebben wij bereid gevonden om met u en de doelgroep die het betreft, in gesprek te gaan, zodat we samen kunnen werken aan het begrip
Zorgeloos Wonen in eigen wijk. Wij streven ernaar om de eerste voorlichtingsbijeenkomst op vrijdagmiddag van 14:00-16:00 uur op 16 januari 2015.

Helpende handen nodig
Wat wil ik aan je vragen. Jouw hulp en meedenkkracht.

• Wil je ons helpen de juiste doelgroep te bereiken en je daarvoor willen inzetten door de uitnodiging door te sturen, door te mailen, persoonlijk mee te geven etc enfin ze actief uit te nodigen om naar deze interactieve voorlichtingsbijeenkomst te komen. Jullie hebben immers de doelgroep veel beter in beeld en staan met ze in contact. (Nb willen we vanwege de privacy geen adreslijsten aan jullie vragen, maar jullie kunnen wellicht wel gericht mailen aan deze doelgroep geselecteerd naar wijk)
• Wil je je daarvoor ook je vrijwilligers inschakelen die bij deze doelgroep aan huis komt ?

• Aandacht aan dit onderwerp willen besteden in je nieuwsbrief of blad, twitter en facebook?

• Wil je zelf de bijeenkomst mee helpen organiseren door het aanbieden van een ruimte?

• Wil je aanhaken bij de bijeenkomst door ook jouw wijk uit te nodigen, dan heel graag. Bij teveel animo verdelen we het over meer bijeenkomsten. Bij een bijeenkomst kunnen 10 tot max 15 mensen aanwezig zijn. Daarom dachten wij aan de volgende indeling: wijken Reigerskamp/Fazantenkamp/Duivenkamp en dan een bijeenkomst voor bloemstede/boomstede

• We hadden in gedachten om dit overdag te organiseren, maar wellicht denken jullie daar anders over.

Wij willen graag snel van start: en ik denk dat het handig is om eerst eens de koppen bij elkaar te steken en met elkaar deze bijeenkomst(en) vorm te geven.
Ik stel voor om daarvoor op dinsdag 9 december om 11:00 bijeen te komen. Mario zouden we daarvoor in de Ark terecht kunnen ajb.

Mocht je anderen willen uitnodigen aan deze vergadering deel te nemen, voel je vrij hen gewoon mee te nemen.

Ik ben bereikbaar op (whats app) 06 417 69 790, per mail r.habes@planet.nl

Met vriendelijke groet,

Namens Stichting de Parel van Fazantenkamp

Riette Habes

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.