Voor de gemeente Katwijk ontwikkelt Beyond Now het Woonlastenfonds. Een en ander in samenwerking met woningcorporatie Dunavie en de Stichting Huurdersbelangen Duinstreek. De doelstelling van het fonds is om mensen die door bijzondere omstandigheden (zoals door ontslag, scheiding of arbeidsongeschiktheid) tijdelijk te maken krijgen met een sterke achteruitgang in inkomen en daardoor onder de armoedegrens geraken, gedurende een afgebakende periode bij te staan. En hen op deze manier weer op weg helpen.

De aanleiding voor de ontwikkeling van het Woonlastenfonds ligt in een onderzoek in 2014 door de Woonbond naar de woonlasten van huurders van Dunavie. De uitkomst van dit onderzoek was dat ongeveer 25% van de huurders onder de armoedegrens leeft. De armoedegrens is in dit onderzoek gedefinieerd als een woonquote van 32% van het netto huishoudensinkomen. Naar aanleiding van de uitkomst van het (landelijke) onderzoek is door de politiek in het coalitieakkoord het voornemen opgenomen om een Woonlastenfonds in te stellen.

Bij een toekenning van een bijdrage vanuit het Woonlastenfonds wordt tegelijkertijd gekeken in welke richting er structurele maatregelen getroffen kunnen worden om de situatie te verbeteren. Denk daarbij aan: verhuizen naar een goedkopere woning, woning verduurzamen, andere bestaande hulpverbanden, convenant voorkoming huisuitzetting, grip op de knip en dergelijke.

Deze opdracht spreekt Beyond Now zeer aan, en sluit tegelijkertijd goed aan bij een van onze zes missies: meer mogelijk maken (voor mensen met een kleine beurs).


Alex Sievers

Alex is al meer dan 25 jaar actief in de woningmarkt en woonbeleid. Zijn passie ligt in projecten waar elementen als gezondheid en gastvrijheid een belangrijke rol spelen. "Met attractieve en verrassende woonconcepten dragen we graag bij aan een (sociaal) duurzame samenleving".

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.