Allereerst: zou u eens 45 seconden uw ogen willen sluiten om een antwoord te bedenken op de volgende vraag:

“Wanneer voelt u zich het gelukkigst?”

En? Wat kwam er in u op?

Bij mij in eerste instantie een aardige opsomming… Als ik met grote (hele sierlijke…) bochten van de piste suis – bij voorkeur boven de boomgrens en onder een strakblauwe hemel. Als ik op reis ben en mij verbaas over nieuwe straatbeelden en vreemde taferelen. Als ik tijdens netwerkevenementen nieuwe mensen ontmoet en daarmee leuke, goede, gekke, briljante ideeën uitwissel en we samen enthousiast zijn over dingen. Sowieso, als ik in gezelschap van anderen ben en we dingen delen. Liefde…

Maar uiteindelijk misschien nog wel het meeste hiervan: als ik iets doe waar een ander blij van wordt. Als ik iets unieks toevoeg. Als ik betekenis heb. En ik durf te beweren dat u daar ook gelukkig van wordt. Uiteindelijk willen we er allemaal toe doen. Voor iets of voor iemand. We willen van betekenis zijn.

Verschillende onderzoeken wijzen uit dat mensen die zich betekenisloos voelen, gevoeliger zijn voor burnouts en depressies, terwijl mensen die hun leven als betekenisvol ervaren, eerder tevredenheid en vreugde voelen. Die betekenis is groter naarmate je meer kunt bijdragen. Als je iets doet waar je goed in bent. Als je je specifieke talenten en capaciteiten kunt inzetten, of unieke kennis kunt delen over een thema dat je nauw aan het hart ligt.

Vanuit Beyond Now willen we mensen van betekenis laten zijn, door te werken aan woningen en woonconcepten die mensen raken en stimuleren.

Via de woning, want… Je huis is de basis om jezelf te zijn. Een plek om je veilig te voelen en om jezelf in te laten zien. In je huis kun je je uitleven. Je kunt het verfraaien zoals jij wilt. Of natuurlijk helemaal zelf bouwen naar eigen inzicht. Je huis is iets om trots op te zijn! Maar ook…een plek om te dansen, te zingen, te schilderen, te schrijven, te tuinieren, te koken, hard te werken, muziek te maken, liefde te geven….een plek om je hobbies en talenten te (be)oefenen. En je huis is je uitvalsbasis naar de wereld om je heen. Oftewel: een woning is een belangrijk middel om betekenis te hebben – thuis en buiten. Laten we dat besef meenemen bij nieuwe woningontwikkelingen!

Een woning moet wel optimaal bij iemand passen om hem of haar maximaal te faciliteren in het betekenis-hebben. Qua sfeer en gevoel en qua ruimte-indeling. En ook qua ontwikkelproces. Want, een ontwikkelproces waarbij toekomstige bewoners invloed hebben zorgt natuurlijk ook voor betekenis. Wederom de noodzaak om klanten te kennen dus, en te weten hoe welke doelgroep wordt geprikkeld.

Hetzelfde voor de woonomgeving.

We kunnen zoveel betekenen om ons heen.

Zou het niet mooi zijn als we woonsferen en woonomgevingen maken die betekenis stimuleren? Waar mensen hun talenten en capaciteiten kunnen inzetten en zich belangrijk voelen. Geliefd zijn. Omdat hun inzet zo gewaardeerd wordt. Waar mensen die (nog maar) een kleine kring van mensen om zich heen hebben iets hebben om voor te leven – al zijn het maar de boodschapjes voor de buurvrouw, of het op de juiste manier snoeien van de rozenstruiken.

Als gevolg van de nodige bezuinigen in overheidsland heeft de zelfredzaamheid van burgers de afgelopen tijd al een vlucht genomen. Tegelijkertijd zie ik ook enorme kansen vanuit de marktkant. Kansen voor woonconcepten waar bewoners raakvlakken hebben met elkaar en vanuit een gedeelde interesse samen verantwoordelijkheden willen dragen. Laatst las ik het voorbeeld van een actief buurthuis dat deels gefinancierd is met wijkcertificaten, gekocht door bewoners. Het gaat niet om een gift, maar om een lening. Bewoners hebben dus ook belang bij het welslagen van het project. Dat vergroot de betrokkenheid des te meer. Intussen is het wijkcertificaatproject door succes verlengd. Mensen kunnen nu certificaten kopen om onderhoud en verduurzaming van het pand mogelijk te maken. Het kopen van een wijkcertificaat is ook een vorm van betekenis hebben, maar dan in financiële zin. Misschien een uitkomst voor mensen die niet in staat zijn om fysiek van betekenis te zijn. En voor marktpartijen een interessante methode om het laatste beetje financiering van een project wel voor elkaar te krijgen. Ik geloof ook in woonconcepten die als geheel een functie hebben in de wijk. In fysieke zin (ruimte beschikbaar stellen), maar misschien ook wel in de functie van onderwijs, dagopvang, restaurant, kunstzinnigheid of wat het dan ook is waar de bewoners zorg voor dragen. Woonconcepten met een visie op de samenleving.

Voor ons project Senior Smart Living hebben we aan circa 300 55-plussers gevraagd of ze iets zouden willen betekenen in hun woonomgeving. 57% gaf aan graag op vrijwillige basis activiteiten te willen verrichten; 26% zet zich graag betaald in voor de buurt of buren (beide antwoorden waren tegelijk mogelijk). Slechts 4% van de respondenten gaf aan er niet zoveel voor te voelen om iets te doen. Oftewel: nadenken over de rollen en verantwoordelijkheden van bewoners levert niet alleen een slimmere exploitatie op, maar vervult ook een absoluut aanwezige marktbehoefte! En het belangrijkste: het maakt ons gelukkig. Een prachtige manier dus ook om als professionals van betekenis zijn.

Ziet u in uw directe omgeving kansen om mensen meer van betekenis te laten zijn? We praten hierover graag met u door.

Mensen van betekenis laten zijn is één van de zes elementen in de missie van Beyond Now…

(Foto: Watts Towers, Los Angeles)


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.