Toenemende schaarste in fossiele grondstoffen maakt circulair slopen, bouwen en renoveren steeds interessanter! Niet alleen met het oog op bescherming van de aarde, maar ook in economische zin. Met het project Naar een Circulaire Woningvoorraad helpt Platform31 woningcorporaties, beleggers en gemeenten op weg in de circulaire economie. Annelies is namens Platform31 projectleider van het project.

Bouwsector grootverbruiker

De wereldbevolking groeit nog aanzienlijk en de vraag naar grondstoffen stijgt mee. Alleen in een duurzame, toekomstbestendige economie valt in deze behoefte te voorzien. In steeds meer sectoren wordt inmiddels de overstap gemaakt naar nieuwe verdienmodellen geënt op een circulaire economie, waarin duurzaam materiaalgebruik en klimaatneutrale productieprocessen centraal staan. Ook de bouwwereld is in beweging. Dat mag ook wel, want de huidige bouwsector in Nederland is verantwoordelijk voor maar liefst 50% van het grondstoffengebruik, 40% van het totale energieverbruik en 37% van de totale afvalstroom in ons land.

Klimaatvriendelijk én kostenbesparend

Circulaire principes gaan uit van klimaatvriendelijke grondstoffenwinning, efficiënter gebruik van grondstoffen en hoogwaardig hergebruik. Dit biedt kansen voor de woningbouwsector. Niet voor niets zijn ook op de woningmarkt al steeds meer praktijkvoorbeelden van circulair bouwen, slopen of renoveren zichtbaar. Op basis van circulaire principes kunnen woongebouwen klimaatvriendelijker tot stand komen en technisch langer meegaan. Daarnaast kunnen woningen door meer flexibiliteit langer courant zijn én bovendien waarde hebben als grondstoffenbank. Daarbij komt dat ook de woonconsument steeds meer oog heeft voor écht gezond en klimaatvriendelijk wonen.

Opbouw traject Platform31

In het project Naar een Circulaire Woningvoorraad helpt Platform31 – samen met kennispartners en ervaringsdeskundigen – deelnemers op weg met kennis en inspiratie op het gebied van circulair bouwen/slopen/renoveren én krijgen deelnemers concrete handvatten om (wanneer wenselijk) zelf aan de slag te gaan. Dat gebeurt met A) een inventarisatie en bundeling van nuttige praktijkvoorbeelden en B) een drietal bijeenkomsten. De bijeenkomstenreeks in het kort: waarom circulair, wat dan en hoe dan? Daarnaast C) één of enkele projectbezoeken.

Meer weten? Ga naar https://www.platform31.nl/wat-we-doen/programmas/wonen-en-wijken/circulaire-woningbouw/achtergrond.

NB de gevels van Geworteld Wonen bestaan uit KLP-gevelpanelen, gemaakt van opgewaardeerd kunststof (zichtbaar op de foto).


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.