Heijmans Vastgoed heeft gronden in eigendom binnen het plangebied Hooghkamer te Voorhout. In de aankomende jaren moeten hier enkele honderden woningen gebouwd worden. De eerste ontwikkelfase is inmiddels in verkoop. De verspreide brochures brachten maar liefst elf mensen zover om de nacht voor de start verkoop voor de deur van de makelaar te overnachten. Voor fase 2 en verder was echter behoefte aan een scherper inzicht in de kansrijke doelgroepen en hun woonwensen, om op basis daarvan het plan voor deze fasen te optimaliseren. Heijmans heeft Annelies van der Nagel en Alex Sievers benaderd om de marktkansen voor Hooghkamer te specificeren.

voorhout_0035-1024x768

Markt maken
De opgave voor de resterende planontwikkeling is ‘markt maken’. Om voor de fase 2 tot en met 5 producten op de markt te brengen die daadwerkelijk afzet vinden, hebben wij een markttechnisch onderzoek verricht naar de kansrijke doelgroepen voor Hooghkamer, hun voorkeuren ten aanzien van huis, buurt en opdrachtgeverschap en de marketingstrategie waarmee zij het beste te benaderen zijn. De resultaten van het onderzoek bieden handvatten – kritische succesfactoren – om woonproducten en woonsferen te realiseren die optimaal aansluiten op de marktvraag.

Ondernemend en bewust buitenleven
Wij adviseren om Hooghkamer te ontwikkelen tot een duidelijk onderscheidende buurt ten opzichte van andere wijken in Voorhout en omliggende regio. Voor de aanhaking bij het karakter van de plek verdient het aanbeveling om de kenmerkende landschappelijke elementen van het plangebied als groen en water duidelijk terug te laten komen in het stedenbouwkundig plan en deze bovendien in de marketing te benadrukken. Binnen Hooghkamer adviseren wij echter om verschillende woonsferen te creëren die in elkaar overlopen en elk aansluiten op de wensen van een specifieke doelgroep. Woonsferen die zowel in fysieke als in emotionele zin van elkaar verschillen. Daarmee wordt Hooghkamer daadwerkelijk interessant voor meerdere leefstijlen, in plaats van een gemiddelde woonwijk voor een zo breed mogelijke doelgroep. Bij een onderscheidende buurt past ook een specifieke thematische ambitie – alleen gebruik maken van bestaande kwaliteiten is niet voldoende. Voor Hooghkamer zien wij kansen voor de thema’s duurzaamheid/ecologie en ondernemen. Bijvoorbeeld onder het marketingmotto ‘Ondernemend en bewust buitenleven’. Bovendien achten wij het kansrijk om de toekomstige bewoners al vroegtijdig in de ontwikkeling van hun huis en buurt te betrekken en dit ook in de marketing van Hooghkamer te benadrukken. In ons rapport geven wij per doelgroep / leefstijl aan of en welke vorm van opdrachtgeverschap hen het meeste aanspreekt en welke marketingstrategie het meest effectief is. Daarnaast vertalen we ons advies in een planuitwerking per deelgebied, ingaand op woonmilieu, leefstijl, woonsfeer, woningtype, producten en ontwikkelproces.

De woonconsument centraal
Wij stellen de wensen van de woonconsument nadrukkelijk centraal. Een belangrijk uitgangspunt daarbij zijn leefstijlen. Op basis van meer dan tien jaar woonwensen- en marktonderzoek bieden wij inzicht in de wensen en eisen die verschillende leefstijlen stellen aan hun woning en woonomgeving én in de wijze waarop zij het beste kunnen worden benaderd. Samen met trends op de markt, kwantitatieve gegevens en een online enquête in Voorhout en omgeving, hebben wij voor Hooghkamer de kansrijke leefstijlen gedefinieerd en vertaald in woonmilieus en woningen. Deze zijn vervolgens uitgewerkt in hardware, software en orgware. Ons advies voor Hooghkamer is daarmee nadrukkelijk gestoeld op de vraagzijde van de markt.

Voor meer informatie over het plan Hooghkamer, ga naar www.hooghkamer-voorhout.nl.


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.