Solivita is een initiatief om in Amsterdam te komen tot een multi-use complex voor wonen, welzijn, zorg, wellness en andere (maatschappelijke) voorzieningen. Samen met Vivo-Plus, Aalberts, Blauwhoed, Syntrus Achmea en ZILT architecten werkt Beyond Now aan Solivita. De rol van Beyond Now is die van projectleider en conceptontwikkelaar.

Missie

Wat willen we bieden? Onze missie is “Leven onder de mensen, onafhankelijk en samen in vernieuwende zekerheid”. Het moge duidelijk zijn dat we mensen geen garanties kunnen bieden in de voortdurend veranderende samenleving, maar we kunnen wel met hen werken aan een vernieuwende zekerheid. Dat doen we door uit te gaan van de kernwaarden Vernieuwing, Vitaliteit en Zekerheid.

Met ons project willen we bijdragen aan de behoeften van de samenleving van vandaag. Wij spelen in op het woningtekort voor senioren in Amsterdam. Met een aandeel van 11% 65-plussers is Amsterdam een relatief jonge stad. Landelijk is meer dan 15% 65-plus. Maar het aandeel ouderen in Amsterdam stijgt wel naar 16% in 2030. Deze doelgroep vraagt niet alleen een geschikte woning, maar vooral ook een aantrekkelijke omgeving, om niet stil te hoeven zitten in het ouder worden. We zetten ook in op een waarborg dat de toekomstige bewoners erg lang kunnen blijven wonen in hun nieuwe woning. Dat doen we op verschillende manieren: in de maatvoering, in het gebruik van slimme technologie en door reuring te bieden. Op allerlei plekken in en om het project is er iets te beleven, zeker ook om daar als bewoner of gebruiker zelf een rol in te spelen. We moedigen deelname en het in beweging blijven ten zeerste aan.

Zorg dichtbij

Zorg aan huis voor iedereen is waarschijnlijk net een stap te ver, ook al omdat de bewoners van Solivita veelal niet zorgbehoevend zullen zijn, maar wat we wel bieden is zorg dicht bij huis. Hiermee dragen we meteen bij aan een optimale afstemming tussen de belangrijkste actoren in het veld van zorg. Dit is wat we noemen anderhalvelijns zorg. Dit is een nieuwe organisatievorm met een regionale scope die huisartsen faciliteert in hun dienstverlening, uiteenlopend van meekijkconsulten door medische specialisten tot de meer laagcomplexe verrichtingen. Daarnaast exploiteren we in het herstelhotel bedden voor patiënten die herstelzorg, een behandeling of een kortdurende observatie nodig hebben. In het verlengde hiervan dragen we bij aan de betaalbaarheid van de zorg, juist door die optimale afstemming.

Een activerende omgeving

Ook zetten we in op het tegengaan van eenzaamheid. Zeker onder de ouderen is sprake van een grote eenzaamheid; cijfers spreken van meer dan 30% waaronder meer dan 12% ernstig eenzaam. Nu zal het ook met een project als wij voorstaan moeilijk zijn om de ernstig eenzame mensen te bereiken. Wel kunnen we een bijdragen leveren in de voorkoming van deze eenzaamheid door het bieden van een laagdrempelige en activerende omgeving in combinatie met de eigen verantwoordelijkheid van de bewoners. Last but not least, willen we een veilige omgeving bieden. Ook op dit vlak zullen we gebruik maken van wat de slimme technologie ons tegenwoordig kan bieden.

 


Alex Sievers

Alex is al meer dan 25 jaar actief in de woningmarkt en woonbeleid. Zijn passie ligt in projecten waar elementen als gezondheid en gastvrijheid een belangrijke rol spelen. "Met attractieve en verrassende woonconcepten dragen we graag bij aan een (sociaal) duurzame samenleving".

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.