BAARN – 14 oktober: “Ik woon in het mooiste huisje in Baarn. Heb ik helemaal zelf voor elkaar gekregen,” vertelt een dame in de zaal ons. “Als je iets wil, dan kan het! Je moet er gewoon voor gaan. Sommige mensen zijn 80 en sommen op wat ze allemaal niet meer kunnen. Ik ben 84 en focus op wat ik wel kan.

Op dinsdag 14 oktober organiseerde de Seniorenraad van Baarn een bijeenkomst over woonontwikkelingen voor senioren in Baarn. Gemeente Baarn, Eemland Wonen en Beyond Now gaven elk in een presentatie hun visie op het vraagstuk. Kort kwamen ook de resultaten van de mini-enquête naar voren die onder senioren in Baarn verspreid was. Vervolgens was er ruimte voor discussie over woonwensen en ambities met de ruim 60 senioren in de zaal. Hieronder enkele conclusies die wij uit de bijeenkomst trokken.

Mismatch vraag en aanbod?
De afgelopen tijd zijn er vanuit de gemeente Baarn en Eemland Wonen verschillende projecten voor senioren gerealiseerd. Marktonderzoek wees namelijk uit dat er onder deze doelgroep behoefte was aan meer levensloopbestendige woningen. In de praktijk bleek het animo voor de nieuwe woningen echter klein. Hoe valt deze mismatch te verklaren? Ligt dit aan de prijsniveaus van de woningen, of sluit het nieuwe aanbod misschien niet aan bij de kwalitatieve vraag?

Deze vragen worden tijdens de bijeenkomst niet eenduidig en volledig beantwoord. Enig houvast bieden mogelijk de volgende uitkomsten: senioren willen best verhuizen, maar alleen als daar een verleidend aanbod tegenover staat. En dan bedoelen we verleidend in zowel financiële als kwalitatieve zin. De senior moet de volgende woning wel kunnen betalen, al dan niet uit een geslaagde verkoop van de eigen woning, of door een voor hem betaalbaar huurniveau. Mogelijk zijn er ook andere aspecten of innovaties die in deze verleiding een rol kunnen spelen. Bijvoorbeeld…>>

Gewenste woning
In de mini-enquête hebben we de vraag gesteld ‘wat voor type woning uw volgende woning zou moeten zijn’. 41% antwoordde daarop ‘een specifieke seniorenwoning’. 29% wil als volgende woning graag een appartement met lift. 12% kiest voor een groepswoning. Sommige mensen geven aan dat ze hun huidige woning al levensloopbestendig hebben gemaakt, dus in principe in hun eigen woning blijven wonen. Het zou interessant zijn om de specifieke wensen nader te onderzoeken. Welke uiteenlopende woonconcepten zijn kansrijk en gewenst in Baarn en in welke prijssegmenten? Evenals uit de enquête naar voren komt, geeft ook de zaal een verscheidenheid aan wensen aan. Waar sommigen waarde hechten aan hun individualiteit, zien anderen het zitten om meer met elkaar te doen, of misschien wel samen te wonen – in een intiemere of juist een dynamischere setting.

“Financiële plaatje”
Het daadwerkelijk verhuizen naar die nieuwe sociale huurwoning vanuit de huidige huurwoning wordt bemoeilijkt door de vaak hogere huurprijs van een nieuwe woning, ook al is deze kleiner. Als je al veertig jaar dezelfde woning huurt, is de huidige huurprijs namelijk vaak een stuk lager dan dat deze nu bij mutatie zou zijn. Een stap naar een gelijkvloerse of kleinere woning gaat dan dus gepaard met extra kosten. In de koopsector – circa 70% van de Baarnse senioren heeft een koopwoning – geldt weer dat de verkoopbaarheid in de huidige tijd minder vanzelfsprekend is dan vroeger het geval was en de overwaarde wellicht lager dan gehoopt.

Delen en dienstbaarheid
Maar mogelijk kunnen we financiële consequenties enigszins inperken als we de problematiek meer benaderen vanuit de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Zijn er andere manieren te bedenken om de maandelijkse lasten te drukken, waardoor een verhuizing er wel in zit? Bijvoorbeeld door dingen te delen? Gereedschap, een auto… Of door sommige diensten collectief in te kopen? Energie, connectiviteit … Of door meer voor elkaar te doen en dus minder gebruik te hoeven maken van diensten van derden? Dit is uiteraard niet alleen interessant voor sociale huurders, maar ook voor woningeigenaren of mensen met een vrije sector huurwoning (al dan niet gekoppeld aan een verhuizing).

In de enquête hebben we de volgende vraag gesteld: ‘Zou u het interessant vinden om mensen in uw buurt te helpen met bijvoorbeeld het huishouden, boodschappen, administratie of zorg, in ruil voor ’tegoedbonnen’ waarmee u op uw beurt ook weer hulp van anderen kunt inschakelen?’ Hierop antwoordde 47% van de respondenten ‘ja’. 18% zei ‘nee’. 35% antwoordde ‘ik weet het niet’. Dit biedt kansen om de implementatie van dergelijke systemen nader te onderzoeken. “Iedereen kan wel iets…” zegt ook een dame na afloop. “Al is het maar een boodschapje in ruil voor een plantje. Of misschien gewoon een beetje warmte en een luisterend oor.

Verbinden, genieten, ontplooien…leven!
Één van de projecten waar Beyond Now aan werkt is Senior Smart Living (www.seniorsmartliving.nl). Senior Smart Living is een woonproject op basis van de kernwaarden ‘Verbinden, genieten, ontplooien…leven!’. Het team van Senior Smart Living gelooft namelijk dat als mensen gelukkig wonen en betekenis hebben voor anderen, zij minder snel zullen vereenzamen en minder zorg nodig hebben. De woningen en woonomgevingen in Senior Smart Living faciliteren dan ook een actieve, gezonde, sociale en comfortabele leefstijl. Onderdelen van het concept zijn onder meer gemeenschappelijke voorzieningen, gedeelde ruimtes/tuin, veel ontmoetingen tussen medebewoners (maar tegelijkertijd privacy hoog in het vaandel), vrijwillige inzet, betrokkenheid en zeggenschap, comfort, veiligheid, vooruitstrevende oplossingen in en rondom de woning, een groene woonomgeving en verbinding met de wijk. Elementen die de Baarnse senior klaarblijkelijk ook aanspreken, want als zoiets voor zowel grote als kleine portemonnees gerealiseerd kan worden, zouden mensen in de zaal hier graag naartoe verhuizen. Bij voorkeur binnen Baarn. Suggesties voor ontwikkellocaties of panden welkom dus!

Met een dankwoord van de Seniorenraad wordt de bijeenkomst afgesloten. Een gewaardeerd initiatief! En voedingsbodem voor nieuwe initiatieven.

 


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.