Fietstocht Geworteld Wonen

Maarten, één van de toekomstige bewoners van Geworteld Wonen maakte bijgevoegd filmpje van een fietstocht die door deze kopers van ons CPO-project in RijwijkBuiten werd georganiseerd. Fijn om te zie...

Oud nieuws

Vandaag oud nieuws, omdat het eigenlijk best een aardige inzending was voor de Eo Wijersprijsvraag voor de Veenkoloniën van januari 2012. Onze inzending (samen met Dennis Gudden): Soulife Wolf, wonen...

Een “go” voor Geworteld Wonen

Vanochtend hebben de eerste bewoners getekend voor Geworteld Wonen. Een go dus voor het project dat Beyond Now samen met Inbo, de gemeente Rijswijk en (last but not least) de bewoners realiseert. Gewo...

Streven naar duurzame oplossingen

“Omdat ik een mooie wereld wil nalaten aan mijn kleinkinderen”, zegt Martin. “Omdat ik ze een wereld gun die minimaal net zo mooi is als ik die heb ervaren”. Begin jaren negent...

Boomhuizen en weidewoningen in Apeldoorn

Beyond Now ontwikkelt, samen met Buiten5, TRAILS, een vernieuwend en kleinschalig leefconcept in de groene setting van Apeldoorn. Vanuit de liefde voor het landschap en de constatering dat we steeds v...

(8) Trends

(Form follows emotion 8) In de westerse wereld is ook op een wat lager schaalniveau een aantal ontwikkelingen of trends waar te nemen die naar verwachting de houding en gedragingen van mensen in de ko...

Studiereis naar smart city New Songdo en Seoul

Van 11 tot en met 18 april 2015 organiseert Beyond Now in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit een studiereis naar Zuid-Korea. Op ons programma staan de smart city New Songdo en de nabijgel...

Voorinschrijving Geworteld Wonen van start

Geworteld Wonen is het CPO project in RijswijkBuiten dat Beyond Now samen met Inbo, de gemeente Rijswijk en een kerngroep van toekomstige bewoners vormgeeft. Geworteld wonen onderscheidt zich van ande...

Geworteld Wonen

De afgelopen weken hebben we goede stappen gemaakt in ons project Geworteld Wonen op de Vinex locatie Rijswijk Buiten. Samen met de gemeente Rijswijk werken Inbo en Beyond Now aan het haalbaar maken v...

Waarom werken wij aan vraaggestuurd wonen?

Wij zijn ervan overtuigd dat als mensen prettig wonen dat twee prachtige effecten heeft. 1) De mensen zijn gelukkiger en actiever in de samenleving, en 2) de economie en de woningmarkt varen er wel bi...

Educatieve excursie

Dinsdag 19 maart was Geworteld Wonen op bezoek in de ecologische wijk Lanxmeer in Culemborg. Birgit Dulski en Gerwin Verschuur, beiden bewoner van Lanxmeer, lieten hun woonwijk zien en praatten ons bi...