Workshop: Tijdelijke financiële verlichting d.m.v. woonlastenfondsen

Op 23 september hield Alex Sievers samen met Arjan Westerneng van de gemeente Katwijk een presentatie over het Woonlastenfonds. De workshop werd voorgezeten door Anouk Corèl van Platform31. In Katwijk is in augustus het woonlastenfonds gestart. Huurders die te maken krijgen met een plotselinge inkomensdaling – bijvoorbeeld door baanverlies of Lees verder…

Door Alex Sievers, geleden

Woonlastenfonds

Voor de gemeente Katwijk ontwikkelt Beyond Now het Woonlastenfonds. Een en ander in samenwerking met woningcorporatie Dunavie en de Stichting Huurdersbelangen Duinstreek. De doelstelling van het fonds is om mensen die door bijzondere omstandigheden (zoals door ontslag, scheiding of arbeidsongeschiktheid) tijdelijk te maken krijgen met een sterke achteruitgang in inkomen Lees verder…

Door Alex Sievers, geleden

Woonvisie Katwijk

Als element in de nieuwe woonvisie van de gemeente Katwijk is een drietal middagen georganiseerd om in gesprek te gaan met de in Katwijk woonachtige senioren. Beyond Now zal deze drie avonden, op 13, 19 en 21 mei voorzitten en begeleiden. Tijdens deze middagen wordt er een presentatie gegeven, vinden er tafeldiscussies Lees verder…

Door Alex Sievers, geleden

Klankbordgroep Wonen Katwijk

Vorig jaar hebben wij de gemeente Katwijk geholpen in het opstellen van de Woonvisie en in het bijzonder de hoofdstukken gewijd aan de meest kansrijke woningprojecten bezien vanuit de markt. Onze opgave toen was te prioriteren op basis van kansen in de markt. Waar heeft de woonconsument behoefte aan? Immers, Lees verder…

Door Alex Sievers, geleden

Programma Vliegkamp Valkenburg

Bouwen met toekomstwaarde. Dat is de opgave voor de gebiedsontwikkeling Locatie Valkenburg (411 hectare groot, 5.000 woningen, ruimte voor werken). In een tijd waarin grootschalige bouwlocaties nauwelijks meer worden ontwikkeld, vormt de ontwikkeling van het voormalig Marinevliegkamp Valkenburg een bijzonder project. Wij hebben voor Project Locatie Valkenburg (RVOB en gemeente Lees verder…

Door Alex Sievers, geleden